Místní organizaci v Poděbradech povede Ilona Fliedrová

13. 5. 2011
Dne 12. dubna 2011 proběhl volební sněm poděbradské místní organizace.
Předsedkyní byla zvolena Ing. Ilona Fliedrová, post místopředsedy nově patří Mgr. Janě Šlapáková. Na pozici člena výboru setrval Radovan Farid.
Nové vedení si vytyčilo několik úkolů, mezi nimiž intenzivní spolupráce na rozvoji města společně s místostarostou města Mgr. Ivanem Uhlířem je na nejpřednějším místě.
Kontakt na předsedkyni: I.Fliedrova@seznam.cz.
PhDr. Pavel Fojtík, RO Nymburk