Ministr zdravotnictví navštívil Nymburk a Městec Králové

12. 8. 2011

V pátek dopoledne 12. srpna se městem Nymburkem procházel ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

V půl deváté ministra na radnici uvítal místostarosta města PhDr. Pavel Fojtík. Schůzky se vedle vedení města a nemocnice také zúčastnili místopředsedkyně Rozpočtového výboru PSP ČR Mgr. Helena Langšádlová, místopředseda RO TOP 09 Nymburk Ing. Tomáš Czernin a předseda dozorčí rady MUDr. Aleš Omáčka.Na setkání se probírala celá řada aktuálních témat, jenž úzce souvisí s budoucností zdejší nemocnice. Jedná se o systém plateb za jednotlivé výkony, restrukturalizace poskytované péče s ohledem na jednotlivé nemocnice i záměr na snížení akutních lůžek. Podle ministra je právě redukce těchto lůžek záležitostí, která se bude řešit v horizontu tří let. Ministr Heger si pak prohlédl nymburskou nemocnici a setkal se s primáři jednotlivých oddělení. Po prohlídce se ministr dostavil mezi členy TOP 09. U kulatého stolu se vedle zdravotnických otázek probíraly také otázky politické. Poté se již ministr vydal směrem Městec Králové. Zde jej přivítal předseda MO Městec Králové Jaroslav Dzwinczuk. Opět se ministr Leoš Heger setkal nejprve s ředitelkou nemocnice a primáři jednotlivých oddělení, aby si poté prohlédl zdejší velmi úspěšné zdravotnické zařízení. Ve 14.30 se ministr rozloučil a odjel do Lomnice nad Popelkou. "Hlavním cílem jeho návštěvy bylo hlubší poznání současného pracovního prostředí v malých zdravotnických zařízeních a to se myslím podařilo," shrnul Pavel Fojtík.

Galerie