Matušina: Zastavme nesmyslnou likvidaci zeleně

21. 2. 2017

Ekologie je velmi často používaný pojem. Takřka každý den slyšíme o smogu, znečištěných lesích a řekách, úbytku zemědělské půdy, vysychání studní a nedostatku podzemních vod, sesuvech půdy, požárech atd. Jen si stále nějak nechceme připustit, že se to vše děje i u nás. Dokonce přímo před našima očima se dějí (h)různá ekologická zvěrstva, s vědomím orgánů státní správy, anebo přinejmenším bez jejich reakce.

Naše země byla vždy krásná s dostatkem vody a krásných stromů. Dokonce i naše silnice a dálnice se mohly chlubit nádhernými výhledy do krajiny s bohatou zelení. Doba se však bohužel mění. Proti hluku a prachu nás nechrání zeleň ale beton. Svahy náspů nezpevňují kořínky rostlin, keřů a stromů, ale různé sítě a tkaniny. Voda není zachycována prokypřenou půdou, ale stéká do vodotečí a bere sebou i úrodné vrstvy. Dochází stále častěji k sesuvům půdy. A co děláme my? Znovu a znovu koukáme na buldozery odhrnující nejúrodnější ornici v Polabí, aby mohly vyrůst další obří betonové krabice skladů. Sledujeme, jak je vše pokrýváno asfaltem a betonem, a ačkoli při prudším dešti kanály přetékají, divíme se, že je nedostatek vody. Kácíme i zdravou zeleň, aniž je to třeba.

Jedna taková situace se bezprecedentně opakuje každý rok při úpravách okolí dálnic. Sleduji to konkrétně na D11 v úseku od Mochova po Nehvizdy. Vždy znovu a znovu se podivuji barbarskému ořezávání keřů křovinořezem tak, že rozštípané větve již z dálky smutně žalují svoji svítivou bílou dření. To vše doprovází kácení stromů a nemyslete si, že se jedná jen o tzv. plevelné dřeviny. Jsou to i krásně urostlé borovice rostoucí až na samotné hraně náspu, nemající tedy přímý vliv na ohrožování neopatrných řidičů, kteří nedobrovolně opustili silnici.

Opravdu není možné zastavit aspoň takovouto nesmyslnou a opravdu barbarskou likvidaci zeleně? To by snad mělo být součástí pracovní náplně úředníků z odborů životního prostředí na všech úrovních. Apelujme tedy na ně: „dělejte svoji práci!!!“

Petr Matušina, místopředseda krajské organizace

V Praze 21. 2. 2017

Galerie
Štítky
Osobnosti: Petr Matušina