Langšádlová: Rada vlády projednala rámec nového zákona o podpoře vědy a výzkumu

25. 5. 2022

V pátek 20. května 2022 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoja inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily rámec nového zákona o podpoře VaVaI, Návrh výdajů státníhorozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023, nebo Návrh na jmenování členů a předsedy Komise pro hodnocení.


Členům RVVI byl předložen do rozpravy rámcový návrh nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a technologií. Příprava zákona bude probíhat v konzultacích s jednotlivými aktéry systému s plánem ukončit legislativní proces do roku 2024.

„Důvodem úpravy je v prvé řadě vytvoření legislativních podmínek pro transfer, tedy podpora vzniku inovačního prostředí pro zakládání spin-offů, start-upů a spolupráce s byznysem. Dále usilujeme o doplnění nových oblastí, jakými jsou lidské zdroje nebo etika ve vědě, či ochrana bezpečnostních zájmů státu při výzkumu. V reakci na trendy evropského výzkumného prostoru se úprava týká podpory kariéry zejména začínajících vědeckých pracovníků či otevřených dat. Dalšími klíčovými tématy jsou ochrana duševního vlastnictví, vyšší provázanost základního a aplikovaného výzkumu, flexibilita systému účelové i institucionální podpory a obecně snížení byrokratické zátěže,“ sdělila předsedkyně RVVI k zahájení diskuse nad přípravou nového zákona.

RVVI schválila finální materiál Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025, včetně vypořádání připomínek. Schválený návrh RVVI bude nyní předložen na jednání vlády. Celkové objemy výdajů jsou navrženy takto:


na r. 2023 celkem 39,32 mld. Kč,

na r. 2024 celkem 43,66 mld. Kč,

na r. 2025 celkem 45,22 mld. Kč.


S ohledem na situaci státního rozpočtu i aktuální události ponechává návrh roku 2023 výdaje na vědu ve výši vládou schváleného střednědobého výhledu.Z výsledku tajné volby navrhla RVVI své předsedkyni jmenovat prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D., do funkce předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV), a také členy KHV na druhé funkční období: prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. a prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc.

Na pozici předsedy KHV rezignoval na vlastní žádost v květnu prof. Štěpán Jurajda, který zůstane řádným členem Komise. KHV je klíčovým odborným orgánem Rady pro realizaci Metodiky hodnocení 2017+ na celonárodní úrovni.

Ke dni 10. října 2022 končí funkční období většině členů výzkumné rady Technologické agentury ČR(TA ČR). RVVI v této souvislosti schválila text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na 9 členek či členůvýzkumné rady TA ČR, který bude zveřejněn na webu ZDE s termínem zasílání přihlášek do 31. července 2022.

Závěrem RVVI schválila uskutečnění dvou odborných setkání, Kulatého stolu k transferu znalostí a technologií a konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Akce pořádá ministryně Helena Langšádlová ve spolupráci s Akademií věd ČR a Ministerstvem životníhoprostředí v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze ve dnech 9. června a 23. června 2022.

Převzato z: Úřad Vlády

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme