Kraj má jasné vize cestovního ruchu ve středních Čechách. Zastupitelé vzali na vědomí návrh programu na dalších 7 let

28. 11. 2023

Zastupitelé vzali na vědomí návrh Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2024–2030. Program definuje směr, cíle, nástroje a opatření rozvoje cestovního ruchu na území Středočeského kraje.

Program si kladl za cíl provést podrobný rozbor nabídky v cestovním ruchu, sestavit profil návštěvníka kraje a analyzovat systém řízení cestovního ruchu na území kraje. Dále je v něm formulována rozvojová vize a strategie a způsob její implementace. Současné programové body vychází ze zevrubné analýzy otázek institucionálního zázemí, nabídky a poptávky cestovního ruchu v kraji, která určila hlavní potřeby či případné deficity.

Vizí Programu je, aby se Středočeský kraj posílil destinační řízení na krajské i oblastní úrovni, které bude provázáno na aktivity všech aktérů cestovního ruchu a disponovat kvalitní datovou základnou.

„Klíčová je pro nás další spolupráce s hlavním městem, a to například prostřednictvím nových společných projektů. Tam vidíme veliký potenciál, a proto již nyní naše Středočeská centrála cestovního ruchu kooperuje se společností Prague City Tourism. Nově budeme ještě více cílit na turisty v Praze a oslovovat je nabídkou celodenních či vícedenních výletních destinací,“ upřesnil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (TOP 09).

Kraj se také bude snažit nalákat do turistických cílů výletníky využívající veřejnou dopravu či rozvíjet stávající doprovodnou infrastruktury cestovního ruchu. „V tomto ohledu jsme činí již nyní a prostřednictvím dotačnímu titulu podporujeme vznik stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť, budování nových kempů, či na realizaci záchytných parkovišť,“ doplnil radní Švenda. V neposlední řadě program vyzdvihuje udržitelnost turismu a usměrnění cestovního ruchu v přetížených oblastech a chráněných území, kde hrozí jeho negativní dopad.

Zastupitelstvo Středočeského kraje vzali návrh Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2024–2030 na vědomí a současně dali pokyn k zahájení procesu posuzování vlivu na životní prostředí.

Převzato z: Středočeský kraj

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme