Koulová: Rok v Unhošti, ohlédnutí a co nás čeká v roce 2023

6. 1. 2023
S každým končícím rokem bilancujeme, co nám přinesl, a s napětím čekáme, co nás čeká v roce novém. Vloni jsme doufali, že covidová omezení se brzy stanou minulostí a náš život se vrátí do zajetých kolejí. Covid se sice podařilo utlumit, ale svět se nestal klidnějším... Napadení Ukrajiny přineslo utrpení nejen tomuto národu, ale poznamenal život všech ostatních. Miliony lidí, zejména žen a dětí, prchajících před válečným konfliktem, rostoucí ceny, obavy z nedostatku energií a válka za humny - takto si nikdo z nás návrat к běžnému životu nepředstavoval. Rok 2022 přinesl nové výzvy a situace, které bylo třeba neprodleně řešit. Velmi si vážím všech, kteří nebyli к vzniklé situaci lhostejní a nabídli svoji pomoc potřebným. Velké díky patří všem, kteří nehledí jen na sebe a pomáhají tam, kde je třeba.

Růst cen se promítl i do nákladů města, rostoucí ceny energií a služeb jsme v uplynulém roce hradili plně z rozpočtu města. Od nového roku zastupitelstvo města schválilo navýšení cen stočného a také zvýšení plateb za svoz odpadu.
Vyšší ceny zdaleka nepokryjí náklady, jen sníží ztráty.

S ubývajícími proticovidovými opatřeními rostl počet společenských a sportovních akcí ve městě a adventní čas nabídl akce tradiční i zcela nové. Děkuji všem, kteří se na organizaci všech akcí podíleli. Jen je škoda, že někteří ničí ostatním tento krásný čas. Společné setkání na náměstí končilo náměstím plným kelímků nebo vyhozených sáčků čaje - to je tak těžké vyhodit odpadky do oranžových popelnic, kterých bylo na náměstí připraveno víc než dost? A to nemluvím o novém zvyku - z ozdobeného vánočního stromu mizí koule, které nacházíme rozbité v přilehlých ulicích i na hřbitově. Vminulých letech zůstával strom ozdobený až к zemi, letos výzdoba postupně mizí až do výšky, kam je možno dosáhnout....

Přes mnohá úskalí byla v roce 2022 ve městě provedena řada investic. Byla dokončena první etapa rekonstrukce městského úřadu, výstavba třetího bytu ve dvorním objektu č.p. 377 i zahájeno restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Byly položeny nové chodníky i povrchy komunikací v ulicích Wolkerova a Na Bílé pěšině, kde vznikla i nová parkovací místa. Nové chodníky vznikly i v ul. Na Rybníčku a v areálu hřbitova. Je zpracováván projekt na intenzifikaci a modernizaci ČOV Nouzov, byly učiněny již první kroky к lepšímu fungování - osazení aeračního systému a dmychadla.

Proběhla kompletně 1. etapa rekonstrukce Hájecké ulice, pár dní chybělo к dokončení i 2. etapy, bohužel počasí práce přerušilo. Probíhá rekonstrukce bývalé hasičárny, kde vzniknou prostory pro pracovníky technických služeb, městskou policii a archiv. Jsou zpracovávány projekty na rekonstrukci střech a podkroví č.p. 36 a 72. Byla zahájena obnova polní cesty z Unhoště na Červený Újezd, ve spolupráci se spolky i dobrovolníky vysazena alej ovocných stromů podél Uhelné cesty. Škola získala další interaktivní tabule.

Přes opakovaná výběrová řízení se dosud nepodařilo najít projektanta na přeměnu prostor po spořitelně, kam by se měla přestěhovat městská knihovna. Tento záměr chceme uskutečnit co nejdříve, aby mohly ve zdravotním středisku vzniknout nové ordinace. Společně s vodárnami se připravuje pokládka vodovodního řadu a obnova povrchů v severní části Tyršova náměstí.
Ve spolupráci se skupinou unhošťských maminek se připravuje obnova dětského hřiště na Koželužce, na kterou město získalo 2,35 mil. Kč z programu Dobré sousedství. Město uzavřelo smlouvu na přeložku vedení vysokého napětí do země v prostoru Na Radlici, aby zde mohl vzniknout prostor pro další volnočasové aktivity - pumptrackovou dráhu.

Snažíme se aktivně vyjednávat s vlastníky pozemků, aby mohla vzniknout důležitá infrastruktura města - chodníky, cesty, rozšíření komunikací a další. Hledáme způsoby, jak ušetřit na energiích, ať již pomocí instalace nových zařízení nebo úsporami.

Úkolů je před námi spousta a překážek na cestě také, ale musíme se s nimi poprat, aby byl život v našem městě co nejpříjemnější. Bez pomoci vás všech to půjde hůř. Je pro nás potěšením, když mají lidé zájem o vše, co se ve městě děje, protože město jsme my všichni. Záleží opravdu na každém z nás. Některé věci ovlivnit nedokážeme, ale spoustu věcí ano. Nečeká nás lehká doba, ale s odhodláním, pozitivním přístupem a dobrou náladou vše zvládneme lip.

Přeji vám všem šťastný a pohodový rok 2023, ať se vám všem daří, jste zdrávi a spokojeni. Nezapomínejme na ostatní, snažme si svůj život zpříjemnit. Úsměv nic nestojí a hned je den hezčí... Apokud dobrých lidí potkáme při své cestě co nejvíc, bude vše snazší a veselejší. Děkuji všem, kteří takto „rozsvěcují“ život ostatním.

Převzato z: Unhošťské listy

Štítky
Osobnosti: Iveta Koulová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme