Klinecký: Kraj určil obchvaty, které chce stavět teprve nedávno

27. 9. 2016

Tvrdí, že města a obce udělaly za posledních několik let velký pokrok v otevřenosti vůči veřejnosti. Obce, v jejichž vedení stojí zástupci TOP 09, jsou v tomto ohledu nejdále. Kraje, ten Středočeský nevyjímaje, však za obcemi výrazně zaostávají. Jako advokát se také denně pohybuje v oblasti práva a legislativy. Díky tomu ví, kde právní předpisy pomáhají udržovat netransparentní prostředí a různé korupční příležitosti. „Zdravý kraj potřebuje nejen otevřenost vůči veřejnosti a neziskovému sektoru, ale také zdravé legislativní prostředí,“ říká advokát Mgr. Tomáš Klinecký (36), místostarosta Českého Brodu a kandidát TOP 09 do zastupitelstva kraje.

Co vás vedlo k tomu, abyste vstoupil do politické strany?

O vstupu do politické strany jsem uvažoval několik let. Vždy jsem se cítil být spíše napravo, ale zároveň jsou mi blízká zelená a sociální témata, otevřenost a proevropská orientace. V osobě Karla Schwarzenberga také vidím pokračovatele politiky prezidenta Václava Havla. K samotnému podání přihlášky do topky na začátku roku 2012 jsem se rozhodl hlavně proto, že jsem nechtěl ponechat rozhodování o veřejných věcech, a trochu pateticky řečeno, o našich životech a naší budoucnosti, jenom úzké skupině lidí. Vezměte si totiž, jak málo členů dnes české politické strany mají. Fakt je, že jsem si původně představoval, že občas přijdu na schůzi a pomohu vybrat nejvhodnějšího kandidáta na tu či onu pozici, ale vývoj se pro mě nakonec ubíral poněkud jiným směrem. 

Jakým?

Dnes je to samozřejmě všechno naruby, protože kromě stran s relativně nízkým počtem členů, které ale přesto fungují demokraticky, tu máme subjekty, které jsou řízeny jako firma jedním člověkem shora. Členové tam představují jen jakousi užitečnou kulisu pro one man show svého šéfa a nepřímo mu asistují v dalším rozvoji jeho podnikání. Od různých lobbistů, kteří z pozadí ovlivňovali některé politiky, jsme se najednou ocitli v době, kdy tu máme podnikatele, lobbisty a politiky v jedné osobě. Kdybych do politické strany vstupoval dnes, byl bych motivován obranou svobody a demokracie. Rok 2012, se všemi těmi upachtěnými lobbisty a kmotříčky, se mi z dnešního pohledu jeví až idylický, protože dnes čelíme ohrožení jiného kalibru. Ale to jsme se dostali trochu jinam.

Co považujete za nejdůležitější věc, kterou jste se v komunální politice naučil?

Při pohledu zvenčí vypadá fungování obce docela jinak, než jak to potom vidíte zevnitř. A to teď říkám z vlastní zkušenosti. Přestože se snažíme o maximální komunikaci a otevřenost, lidé často nerozlišují, co je státní, co krajské a co obecní. Veřejnost logicky nemá přesnou představu o finančních možnostech města ani o postupech a různých lhůtách, které musí obec dodržovat. Komunální politika vás mimo jiného naučí především trpělivosti a také ještě více prohloubí váš respekt k jiným názorům. I na obci je většina rozhodnutí kolektivních. Co vám připadá zcela jasné a jednoznačné, druhý může vidět zcela opačně anebo to pro něho není vůbec důležité. Přesto se musíte domluvit na programu a prioritách, které se snažíte naplňovat.

Kterou část Středočeského kraje máte nejradši?

Jsem původem Říčaňák a do Českého Brodu jsem se přestěhoval až v roce 2002. Dříve mi proto byla bližší zalesněná a kopcovitá krajina středního a dolního Posázaví než roviny v Polabí, ale poslední dobou jsem přišel na chuť i zdánlivě nudné krajině Polabské nížiny. Kolínsko a Nymbursko jsou rájem pro cyklisty s velkým množstvím neobjevených památek. Český Brod stojí na pomezí obou těchto světů. Střední Čechy jsou zajímavé právě tím, že zde máme různé typy krajiny. Kromě oblasti na jih od Českého Brodu, okolí Kouřimi a Kostelce nad Černými Lesy, mám úplně nejraději odlehlé kouty našeho kraje, jako jsou třeba Sedlčansko nebo Rakovnicko. Mimochodem, město Kouřim je jedním z takových neobjevených klenotů Kolínska.

Středočeský kraj patří dnes mezi nejzadluženější v republice. Co této realitě říkáte?

Skutečností je, že po osmi letech vlády ČSSD a KSČM je Středočeský kraj třetím nejzadluženějším krajem v České republice. Ještě horší je ale struktura výdajů a netransparentní počínání kraje při hospodaření s finančními prostředky. Kraj také zcela nedostatečně investuje. Přitom se prezident, vláda i kraje investicemi neustále ohánějí. Pokud již kraj investuje, investice jdou do obcí významných členů vládnoucí koalice. Naopak investice do oblastí, které mají zásadní vliv na budoucí prosperitu kraje, jako je infrastruktura a školství, jsou naprosto nedostatečné.

Jaké kroky je třeba udělat, aby Středočeský kraj mohl investovat víc než současná tři procenta rozpočtu?

Pokud se podíváte na komunální politiky TOP 09, vidíte, že mnozí z nich dokázali několikanásobně zvýšit procento investic ve svých obcích. Základním předpokladem pro zlepšení popsaného stavu je zvýšení míry transparentnosti v rozhodování kraje. To se týká jak určování priorit, tak zadávání veřejných zakázek nebo rozdělování krajských dotací. Dalším předpokladem je strategické a koncepční rozhodování namísto chaotických a politicky vedených kroků, včetně přidělování krajských peněz do obcí řízených funkcionáři vládnoucí koalice. A samozřejmě je třeba snižovat provozní výdaje, které dnes nad investicemi drtivě převažují. To je špatně. Jedním z příkladů nekoncepčního rozhodování je, že teprve krátce před těmito volbami si kraj určil, jaké obchvaty měst v rámci krajské silniční sítě chce v příštích letech realizovat.

Na co konkrétně byste se chtěl v krajském zastupitelstvu zaměřit?

Už jsem to naťukl. První oblastí je prosazení zásady transparentnosti do veškerého rozhodování kraje a jeho orgánů. Druhou oblastí je doprava. Pokud jde o silnice II. a III. třídy, které spadají pod správu kraje, je to zlevnění a zásadní zlepšení kvality jejich údržby. Kvalita údržby je ve středních Čechách nedostatečná, což bohužel vidí i laik. Každý známe takové ty hrbolaté záplaty, které nevydrží ani dvě sezóny. Opravy silnic se na základě starých nevýhodných smluv dělají draze a nekvalitně. Pokud jedete do ostatních krajů, zjistíte, že stav menších silnic ve středních Čechách je s přehledem nejhorší v celé republice.

Které z programových bodů volebního programu středočeské TOP 09 pro krajské volby považujete vy osobně za důležité a jejich prosazení byste vnímal jako největší přínos pro obyvatele Středočeského kraje?

Zmíním jeden bod. V oblasti veřejné dopravy jde jednoznačně o zavedení tzv. metropolitní integrované dopravy, tedy spojení pražské integrované dopravy a dosud roztříštěných dopravních systémů v kraji do jednotného systému řízeného jedním organizátorem. Současná krajská reprezentace na to měla osm let. Jednotný systém Středočechům umožní rychlejší, levnější, pohodlnější a přehlednější cestování napříč krajem na jednu jízdenku, jak to známe již nyní z blízkého okolí Prahy. Integrace, přestože nepřinese žádné omezení dopravní obslužnosti, celý systém také výrazně zefektivní. Důraz je kladen na železniční dopravu a páteřní autobusové linky tam, kde železnice chybí. I v tomto ohledu je dnes Středočeský kraj výrazně pozadu, přestože situace je zde složitější, neboť se musí dohodnout s reprezentací hlavního města Prahy. 

Jak si představujete komunikaci měst s vedením kraje? Jsou stávající komunikační kanály obcí a kraje v pořádku?

Chápu, že pokud má kraj přes tisíc obcí, nemůže být vedení kraje s každým starostou denně ve styku. Na druhou stranu pravidelná setkání vedení kraje s představiteli obcí alespoň jedenkrát za rok by měla být samozřejmostí. I směrem k občanům by měl být kraj aktivnější, a to nejen před volbami, ale během celých čtyř let, například formou celokrajského tištěného i webového zpravodaje. Samozřejmě nepotřebuji vidět hejtmana, ať jím je kdokoli, na každé stránce.

Kandidujete do vedení kraje. Co podle vašeho hlediska vlastně dělá kraj v současné době dobře a co špatně? Co tato instituce znamená pro váš region?

Pro obce je kraj především zřizovatelem středních škol, velkých nemocnic a vlastníkem a správcem většiny silnic v kraji. Je ale také objednavatelem služby na regionálních tratích. Abych nebyl jen kritický, oceňuji, že ve středních Čechách na rozdíl od některých jiných krajů v minulosti nedošlo k většímu rušení regionálních železničních tratí. Líbí se mi také některé počiny kraje při obnově kulturních památek. Ale dál už převažují negativa. Jsem například přesvědčen, že kraj se dostatečně nestará o své střední školy. Pokud chceme mít vzdělané zaměstnance v dobře placených profesích, a ne špatně placené dělníky, kteří pracují za podprůměrné mzdy v různých logistických areálech a v montovnách, musíme se zaměřit i na lepší materiální zabezpečení výuky.

Traduje se, že krajská reprezentace vždy dobře vychází jen s radnicemi, které jsou jí svým složením politicky blízké. Jak je to podle vás ve skutečnosti?

To je až úsměvné, ale stačí se podívat na přehledy krajem rozdělovaných dotací a na to, které obce jsou v popředí.

Co považujete v současné době za hlavní problém Středočeského kraje, který by se měl řešit na krajské úrovni?

Jednoznačně jde o problematiku tranzitní kamionové dopravy, kterou jsou krajské komunikace II. a III. třídy v blízkosti hlavního města zcela neúměrně zatíženy. Krajská reprezentace by měla vyvinout mnohem větší tlak na vládu, aby urychlila dostavbu Pražského okruhu. Malé obce a města nemají bez pomoci kraje sílu na to, aby samy v této oblasti prosadily nějaké funkční řešení.

Volební programy politických stran a uskupení v současné době často obsahují různá populistická hesla či opatření. Vidíte nějaké téma středočeské politiky, které sám vnímáte jako populistické a jehož zneužití se ve volbách obáváte?

Náchylné ke zneužití v krajských volbách je především téma bezpečnosti a uprchlíků. Ani jedna oblast nespadá primárně do kompetence kraje, ale o to více očekávám, že se o nich bude před volbami mluvit. Myslím si, že je to snaha odvést pozornost od skutečných problémů, které se za osm let současné krajské koalice nahromadily. My nejsme populisté. Chceme voličům nabídnout pouze splnitelné věci. Program TOP 09 pro krajské volby nabízí recepty a pozitivní řešení ve všech oblastech, kde má kraj své kompetence.               

Jan Švácha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme