Jaromír Drábek v Příbrami

Tisková zpráva

15. 2. 2011

V úterý 15. února, navštívil Příbram ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek  a poslankyně Helena Langšádlová.

Odborná přednáška měla jen velmi krátký oficiální úvod. Dále probíhala živá diskuze mezi panem ministrem a přítomnými. Hlavním tématem byla samozřejmě důchodová reforma, která se dotýká každého z nás. Velká část otázek směřovala na podporu zaměstnanosti ve středních Čechách a na konkrétní projekty, které ministerstvo financuje a podporuje v Příbrami, na Dobříši i v dalších místech našeho regionu. Ministr zejména ocenil činnost nízkoprahového zařízení  Bedna: „ Jedna koruna určená na prevenci, se nám vrátí několikanásobně.“

Po tiskové konferenci následoval další bod programu, otevření TOP Centra Příbram.

„ TOP Centrum bude sloužit, jako místo setkávání občanů a politiků. Bude nám zajišťovat zpětnou vazbu od voličů. Podněty, nápady a připomínky, budou cenou inspirací pro naši další práci.“ Vysvětluje poslání center paní poslankyně Helena Langšádlová.

„ Centrum bude mít úřední hodiny tři dny v týdnu, kdy Vám zde bude k dispozici dobrovolník, který Vám pomůže s Vaším problémem. Pokud to nepůjde na místě, vybere vhodnou osobu a domluví termín schůzky. Nejsme stranou, která omezuje svou činnost jen na období těsně před volbami.“ Doplňuje Petr Stříbrnský, místopředseda Středočeské organizace TOP 09.

Systém TOP Center funguje v celém kraji. Centra pořádají setkání se zastupiteli, poslanci a ministry. Dalším plánovaným hostem v Příbrami je poslanec Jan Smutný.

Galerie