Jakob: Chytrá řešení nesouvisí s množstvím „vylitého betonu“, ale s inteligentním dopravním plánováním

30. 4. 2021

ANKETA EKONOMICKÉHO DENÍKU

Ekonomický deník bude v následujících týdnech přinášet profily odborných mluvčích politických subjektů, kteří mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnovat se budeme klíčovým resortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor s odborným mluvčím TOP 09 pro oblast dopravy, s poslancem a starostou města Roztoky Janem Jakobem.

Můžete nastínit své hlavní vize pro následující volební období?

Cílem naší dopravní strategie je, aby jak dopravní infrastruktura, tak na ni navázané služby byly moderní, udržitelné a bezpečné a přispívaly tak ke zvýšení kvality života v zemi. Naše strategie pokrývá všechny druhy dopravy. Chceme, aby ČR měla funkční, kapacitní a spolehlivou dálniční, silniční i železniční síť včetně vysokorychlostních železničních tratí napojenou na dopravní sítě našich sousedů. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe prosazujeme využití rychlé nákladní železniční dopravy nabízející alternativu k přetíženým dálničním a silničním tahům.

Preferujeme využití moderních přístupů k dopravě včetně koncepce chytrých a odolných měst s cílem zvýšit kvalitu života ve městech a v regionech ČR. Prosadíme zařazení výzkumu v dopravním odvětví do seznamu výzkumných prioritních oblastí ČR. Podporujeme smysluplnou digitalizaci a funkční online komunikaci s uživateli dopravního systému.

Můžete nastínit, jaké legislativní úkoly primárně rezort podle vás čekají?

Plánování výstavby i oprav dopravní infrastruktury musí být koncepční s oporou ve smysluplné legislativě. Konečně, doprava neznamená jen stavět a opravovat. Proto je třeba implementovat skutečně moderní řešení, tedy nejen prvky inteligentních dopravních systémů, ale pracovat na SMART řešeních a rozhodovat za podpory velkých dat ve spolupráci dopravními experty. Chytrá řešení obvykle přímo nesouvisí s množstvím „vylitého betonu“, ale častěji s inteligentním a promyšleným dopravním plánováním. Zároveň budeme usilovat o legislativní a věcnou podporu zkrácení doby přípravy dopravních staveb, která v současnosti na silnici i na železnici dosahuje ostudných 15 až 17 let.

Můžete popsat, jaké problémy podle vás rezort nejvíce tíží? A jaké řešení pro tyto problémy přinášíte vy?

Česká republika je tranzitní zemí uprostřed Evropy, jejíž dopravní infrastrukturu systematicky využívá a tím i poškozuje mezinárodní tranzitní doprava. Proto je na opravy, modernizaci i výstavbu dálnic a železnic nutné maximálně a efektivně využívat prostředky Evropské unie.

Klíčové je dokončení dálniční sítě ČR včetně propojení do zahraničí a adekvátních odstavných ploch pro kamiony. To zahrnuje zejména dostavbu okruhu kolem Prahy a druhého dálničního spojení moravských a českých krajů (D35). Dále také dokončení D1 (přerovská část), včetně okruhu kolem Brna. Představíme plán na průběžné údržby a modernizace dálniční a silniční sítě včetně koordinace oprav a vytváření smysluplných objízdných tras.

Na železnici jako prioritu prosazujeme výstavbu sítě vysokorychlostních tratí pro odlehčení stávajících koridorových tratí a napojení ČR na vysokorychlostní železniční sítě okolních států (Německo, Rakousko, Polsko). Uvolněnou kapacitu koridorových tratí využijeme pro nákladní železniční dopravu. Urychlíme stavbu železničního spojení Letiště Václava Havla Praha s Masarykovým nádražím a centrem Prahy.

Zastavíme další práce na kanálu Dunaj-Odra-Labe. Díky tomu odblokujeme územní rezervy dotčených obcí.

Převzato z: Ekonomický deník

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme