Hazdra: Nymburk je přívětivým městem. Pojďme to zachovat

2. 9. 2022
Volme zodpovědnost pro Nymburk. Řešení nedostatku kapacit ve školách a školkách. Zamezení zhoršení zdravotní péče. Zachování udržitelného rozvoje města. Spravedlivé a systémové navýšení podpory sportu a zájmových aktivit. Rozvíjení a posilování sociálních služeb. To jsou priority TOP 09 Nymburk.


Naším kandidátem na starostu je Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. Český historik a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Proč se pro kandidaturu rozhodl?


"Nymburk je přívětivým místem pro život a je důležité to udržet i do budoucna. Výzvy, které jsou před námi, si to přímo žádají. V důsledku bytové výstavby vzroste počet obyvatel města o několik tisíc. Je nutné k tomu zajistit odpovídající infrastrukturu ve školství (už dnes chybějí místa ve školkách a školách), sociální péči (počet seniorů se zvyšuje) a pochopitelně ve zdravotnictví (některé obory jsou už na hraně kapacit). Přitom budeme mít ztížené podmínky: rostou nároky na ochranu životního prostředí, ale především celá Evropa teď čelí nebývale vysoké inflaci a zdražování.


Tím víc budeme potřebovat rozvahy. Tím víc bychom měli myslet na dobu, která přesahuje jedno volební období. A tím víc musíme dbát na to, čemu se obecně říká politická kultura: pokud jednání zastupitelstva budou, tak jako doposud, provázet nedůvěra a osobní antipatie, moc se neposuneme. Bez základní snahy vzájemně si naslouchat a bez spolupráce při řešení strategických otázek to nejde. Je mým velkým přáním, aby se po volbách povedlo zlepšit vztahy v zastupitelstvu – a sestavit koalici s větší oporou, než je rozdíl pouhého jednoho hlasu. Vnímám to jako jednu z nejpodstatnějších výzev vůbec: snažme se neupadat do vzájemných rozbrojů. Je to v zájmu nás všech."
Štítky
Osobnosti: Zdeněk Hazdra
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme