Ekonomické dopady zvýšení DPH

Rohovor s poslankyní a kandidátkou na hejtmanku Helenou Langšádlovou

4. 9. 2012

moderátorka
--------------------
Bude se DPH dále zvedat? Právě o tom budou na zářijové schůzi, která začíná dnes odpoledne, rozhodovat poslanci.

Ti budou znovu hlasovat o vládním stabilizačním balíčku, který se zvýšením daně z přidané hodnoty přichází. A který už jednou vetoval Senát. Balíček počítá se zvýšením DPH od příštího roku o jeden bod, tedy na patnáct a jednadvacet procent. Současně také ale omezuje výdajové paušály živnostníků a zavádí například i solidární zdanění lidí s příjmy nad zhruba sto tisíci korunami měsíčně. Já už teď ve Světě o jedné vítám poslankyni za TOP 09 Helenu Langšádlovou, která je současně také místopředsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Pěkné odpoledne.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
Pěkné odpoledne i vám.

moderátorka
--------------------
Paní místopředsedkyně, věříte, že se v Poslanecké sněmovně těch potřebných sto jedna hlasů pro přehlasování veta Senátu najde? A ptám se proto, že si pamatujeme, že v Senátu stabilizační balíček nepodpořil například senátor vládní ODS Jaroslav Kubera. A dnes se objevily ty důležité zprávy o tom, že daňové změny nepodpoří ani poslanec Petr Tluchoř a Tomáš Úlehla. Tak, jak vidíte výsledek?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
Já v to pořád ještě doufám, protože pokud by tento fiskální balíček nebyl přijat, tak nemá smysl existence, tato vláda nemá smysl.

moderátorka
--------------------
Tak v tom se určitě shodnete s premiérem Petrem Nečasem, protože ten už několikrát prohlásil, že na osudu balíčku závisí i osud vlády. A dnes se nechal slyšet, že pokud balíček neprojde, tak je připraven ho předložit znovu a spojit s ním hlasování o důvěře vládě. Znamená to tedy, že možná už teď stojíme na prahu další vládní krize, podle vás?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
Ta situace podle informací, které máme z vnitřku ODS, je opravdu velice vážná. A tento fiskální balíček je pro další existenci vlády zásadní, protože ono by totiž nebylo možné bez přijetí tohoto balíčku schválit státní rozpočet.

moderátorka
--------------------
Když se tedy podíváme na ta konkrétní čísla, tak o jak velkou částku by měl tento balíček v příštím roce ten rozpočet obohatit? Anebo, řekněme, snížit jeho schodek?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
On by především měl vést k tomu, aby celkový schodek pro příští rok nebyl větší než sto miliard korun, aby se dostal do výše 2,9% HDP, protože jakákoliv další cesta, která bude zvyšovat naše zadlužování, nás zbavuje svobody. Každá země, která dnes již, a vidíme to na mnoha zemích Evropy, má vysoké dluhy, tak se stává závislými na svých věřitelích.

moderátorka
--------------------
Nicméně, když říkáte, sto miliard, pokud se tedy podaří balíček schválit, tak pokud by sněmovnou neprošel, tak by se mohl ten schodek vyšplhat na jak vysokou částku?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
To záleží na tom, jaká další opatření by se přijala, či nepřijala. Ale mohl by být opravdu ve výši třeba 170 miliard, což by výrazně zvýšilo naší dluhovou službu. A to nejenom v té celkové částce, ale hlavně bysme prodávali podstatně dráže naše dluhopisy. Takže jestli dnes se naše dluhopisy prodaly za rekordně nízké procento, asi 2,3%, tak ve chvíli, kdy my nepřijmeme tento fiskální balíček, ve chvíli, kdy sestavíme schodek s vysokým, rozpočet s vysokým schodkem, tak samozřejmě ta dluhová služba se výrazně zhorší.

moderátorka
--------------------
A vy osobně se neobáváte možného negativního vlivu dalšího zvýšení DPH na omezení spotřeby a na další tedy zvýšení propadu české ekonomiky?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
Já samozřejmě nemám vůbec žádnou radost z toho, že přistupujeme ke zvýšení DPH. Ale za stávající situace je to to nejmenší zlo. Protože druhou variantou je zvýšit jiné daně. To by v tomto případě byla tedy daně přímé, to znamená, že bychom místo toho, abychom zdaňovali v tuhle chvíli tak, jak je navrženo, abychom, potřebu, tak bychom museli zvyšovat zdanění výkonu, anebo dokonce více zdaňovat práci. A to výrazně zhoršilo naši konkurenceschopnost a zvýšilo nezaměstnanost.

moderátorka
--------------------
Poslankyně za TOP 09 a místopředsedkyně rozpočtového výboru Helena Langšádlová. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělala čas. Pěkný den.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně rozpočtového výboru PS PČR /TOP 09/
--------------------
Ráda. I vám pěkný den.

moderátorka
--------------------
A poslouchal ji také daňový expert Petr Drahoš ze společnosti Mazars, hezké odpoledne.

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Přeji dobrý den.

moderátorka
--------------------
Pane Drahoši, ke kterému ekonomickému názoru se vy kloníte víc, souhlasíte s tím, že další zvyšování DPH může českou ekonomiku spíš poškodit právě proto, že lidé omezí spotřebu a budou se třeba víc snažit nakupovat v zahraničí, anebo byste se přikláněl právě k tomu tvrzení, že tato cesta sice není ideální, ale je možná nejméně bolestivou možností, jak to současně zadlužení státu snížit.

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Já musím odpovědět nepřímo. Obecně souhlasím, aby se poměr nepřímého zdanění při dané daňové zátěži zvyšoval. Důvodem je ekonomicky efektivní konstrukce DPH, která, aby daňová zátěž zůstala pro jednotlivé články výrobního či obchodního řetězce neutrální a jediný, kdo touto daní je přímo postižen, je až konečný spotřebitel. Zásadní problém vidím v tom, že, zásadní problém vidím, pokud se zvyšuje celková daňová zátěž v období ekonomické stagnace. A k tomu právě teď dochází. Zkrátka nejsem přesvědčený, že byly vyčerpány všechny možnosti, jak snížit náklady například na veřejnou správu či zabezpečení veřejných zakázek. A v tomto ohledu mám spíše tendenci nesouhlasit se zvýšením DPH.

moderátorka
--------------------
A souhlasíte alespoň s tím tvrzením, že je vždy lepší danit spotřebu než příjmy?

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Vždy bude důležité, aby si stát ponechal více zdrojů příjmů, neboť každý zdroj má své výhody i nevýhody. Osobně jsem názoru, že vyšší DPH je pro podnikatelské prostředí vzhledem ke své konstrukci přijatelnější, neboť neovlivňuje přímo disponibilní prostředky, tedy podnikové investice, nýbrž až konečnou spotřebu. Samozřejmě enormně vysoké DPH může být vždy spojeno se snížením spotřeby konečného spotřebitele, což následně také ovlivňuje podnikatelské prostředí. Takže klíčové je hledat určitý kompromis, byť zdanění spotřeby obecně vnímám za ekonomicky efektivnější.

moderátorka
--------------------
Tak oni takové ideální zdanění hledají i ekonomové. Používají k tomu takzvané Lafferův bod, tedy bod na Lafferově křivce, což je bod, od kterého už vlastně přestává být to zvyšování zdanění efektivní, protože výnos té daně už potom klesá. Myslíte si, že pokud by tedy sazba stoupla na těch patnáct a jednadvacet procent, že už to bude mít tento negativní efekt, tedy že dojde k jasnému omezování spotřeby?

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Je nutné připustit, že poněkud v rozporu s ekonomickými teoriemi v případě DPH platí, že z dlouhodobého pohledu se zatím zvýšení DPH zásadním způsobem na snížení spotřeby neprojevilo. To je skutečnost. DPH je jednou ze složek ceny a spotřebitelé jsou zvyklí, že ceny zboží a služeb se v čase zvyšují. A zvýšení DPH si proto zákazníci z dlouhodobého pohledu neuvědomí a přizpůsobí se novým podmínkám. Na druhé straně reálná kupní síla některých skupin v současné době klesá a proto bych byl opatrný při zvyšování celkové daňové zátěže. Osobně si myslím, že zvýšení DPH bude při současném růstu ekonomiky doprovázeno zvýšením výtěžnosti, že to lze očekávat, ale že výnos bude pod očekáváním. A v takovém případě by se vláda měla zamyslet nad efektivností zvýšení DPH.

moderátorka
--------------------
A ještě poslední otázka. Nehrozí při tom pokračujícím zvyšování daní podle vás další rozšíření už tak poměrně velké šedé ekonomiky v České republice?

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Osobně se domnívám, že daňové úniky, podvody jsou spíše spojeny s mimořádně dynamickým daňovým vývojem, neustálými zákonnými a výkladovými změnami. A v případě samotné DPH se domnívám, že rozhodující jsou určité nedostatky v konstrukci samotné dani, která lze napravovat a také se řešení hledají, než v samotné výši sazby DPH. Takže zásadní zvýšení daňových úniků či podvodů v tomto případě neočekávám.

moderátorka
--------------------
Tolik daňový expert Petr Drahoš ze společnosti Mazars. Já děkuji, že jste si udělal čas, přeju hezký den.

Petr DRAHOŠ, daňový expert, společnost Mazars
--------------------
Také přeji hezký den.

moderátorka
--------------------
Na slyšenou.

ČRo Rádio Česko, 4.9.2012, Rozhovor na aktuální téma

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme