Dům kultury v Boleslavi: kdy se dočká nové podoby?

24. 8. 2015

Dům kultury potřebuje rekonstrukci, o tom není pochyb. Budova po technické stránce dosloužila už dávno, a její přestavba by měla být prioritou mezi plánovanými investicemi města. 

Zatím se rozbíhá poměrně pomalu a nenápadně, prvním krokem byla výměna židlí a také stolů, na to vyčlenili zastupitelé z rozpočtu města téměř dva miliony korun. 

Upravit bude ale potřeba zejména „schránku“ budovy, nezbytné je kompletní zateplení a nové opláštění. V tuto chvíli je dokončen energetický audit a zaměření budovy. Jak uvedl náměstek primátora Daniel Marek, město navázalo spolupráci s Fakultou architektury Technické univerzity v Liberci. 

„Jsme domluveni, že na konci září jim předáme veškerá zaměření a podklady s našimi požadavky. Do února příštího roku by měly vzniknout studie, z nichž vybereme tu nejlepší studii a vypíšeme soutěž na projektovou dokumentaci,“ upřesnil Daniel Marek. 

Co se týče časové osy rekonstrukce, bude hodně záviset na penězích. Nicméně zateplení budovy by mělo být zhruba za dva roky, definitivní podoba Domu kultury by pak měla být dokončena o prázdninách roku 2018. 

Šárka Charousková

Zdroj: Boleslavský deník, 22.8.2015