Církevní restituce bez emocí

1. 7. 2014

Několik doručených e-mailů začínalo slovy: „Jak si dovolujete zastávat se těch lumpů černokabátnických…“a také „Neopovažujte se požadovat, aby se naše děti učily ve škole nějakou novou historii …“

Dobře, tak se nerozčilujme a zkusme si test:

Otázka:

Je u nás víc  věřících (a) nebo nevěřících (b) ?

b) je správně, proto je správné, aby naše děti a vnoučata v budoucnu nepřispívaly na platy kněží

Otázka:

Platí (a) nebo neplatí (b) u nás náboženská svoboda ?

a) je správně, totalita zatím není, takže bychom neměli ani dávat státní souhlas ke kněžské službě (tak to bylo v minulém režimu), ani dozírat na to, co dělá církev se svým majetkem

Otázka:

Bude mít běžný občan něco z navrácených nemovitostí (a) nebo všechno kamsi nenávratně zmizí a odletí do Vatikánu (b)?

a) je správně, protože na polích a v lese se musí hospodařit. Lidé zde najdou zaměstnání jako v běžné firmě. Druhý typ nemovitosti – budovy - budou sloužit k tomu, co je u církví základní: sociální služby, charita, zdravotnictví, školy. Mohou také vzniknout společné projekty s obcemi

Otázka:

Finanční prostředky, které se církvím dají  zmizí z ekonomického oběhu (a) nebo budou k něčemu dobrému sloužit (b) ?

b) je správně. Církve dobře vědí, že navracené finanční prostředky jsou posledním přijmem, který jim od státu přísluší. Proto je soustředí do fondů ( spravovaných ČSOB), ze kterých se zabezpečí to, proč církve existují. Především pastorace, tedy péče o duchovní rozvoj věřících i všech, kteří mají zájem. Kněz v pastorační službě vzdělává a hlavně je k dispozici každému v kritických momentech (dobrých i špatných) jeho života. V dalších oblastech – viz předchozí otázka – zajišťují církve služby v nejlepší kvalitě.

Staletá zkušenost a odhodlání s láskou pomáhat i těm nejubožejším, to je dostatečná záruka

Nina Nováková
Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme