Čelákovická TOP09 vyslechla názory zaměstnanců Městského muzea

Tisková zpráva

17. 5. 2011

Dne 16. května byla na základě oslovení ze strany zaměstnanců Městského muzea svolána mimořádná schůze MO TOP09.

Členové místní TOPky  zde se zájmem vyslechli  pracovní problémy a připomínky přítomných zaměstnanců Městského muzea poukazované převážně směrem k vedení této organizace.

Na základě vyřčených názorů jsme současnou personální situaci v muzeu vyhodnotili jako velice závažnou a jako jediné možné řešení vedoucí k objektivním zjištěním této jsme navrhli oslovení ředitele Městského muzea a místostarosty Čelákovic, do jehož kompetence muzeum jakožto příspěvková organizace města spadá.

Bezodkladně byla v tomto důsledku svolána následná schůze dne 17.května, na kterou oba jmenovaní činitelé naše pozvání přijali.

Ředitel muzea v rámci jednání mimo jiné nastínil i možnou spojitost dané problematiky s časovým prolínáním provedených auditů, z jejichž výstupů vyplynuly možná pochybení, převážně v oblasti týkající se mzdové politiky Městského muzea v předchozích letech. Tato záležitost nebyla již dále diskutována, jelikož je v současné době  předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení.

Na základě těchto obou setkání MO TOP09 doporučila starostovi města svolat mimořádné jednání koaličních zastupitelů K11, na kterém je třeba celu problematiku týkající se muzea řádně projednat.

Dále navrhla přepracování zřizovací listiny Městského muzea do transparentnější podoby, kde bude jasně definována linie mezi jednotlivými činnostmi.

TOP09 Čelákovice, 17.5. 2011
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme