Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů TOP 09 Kutná Hora

18. 4. 2017

Regionální výbor TOP 09 Kutná Hora

Vyhlašuje nominace na volbu nových regionálních orgánů Kutná Hora.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 18. 4. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací od členů a výborů MO je stanoven na 2 dny před konáním volby, tedy: 24. 4. 2017

  • V případě voleb do orgánů RO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným výboru své MO. Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí osobě přijímací nominace.
  • Delegáti sněmu RO mohou navrhnout kandidáty osobně přímo na sněmu RO Kutná Hora.
  • Součástí všech návrhů musí být souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Datum konání volby na regionálním sněmu RO Kutná Hora: 26. 4. 2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO. 

Adresa a osoba přijímající nominace:

Jaroslav Suk, předseda regionu Kutná Hora
e-mail: jarda.suk@email.cz
Česká 240/28
284 01 Kutná Hora

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace,
až 2 místopředsedové regionální organizace,
další členy regionálního výboru (až do celkového počtu 15)
předseda regionální revizní komise,
2 členové regionální revizní komise,
alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.

Jaroslav Suk, předseda regionální organizace Kutná Hora