Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů TOP 09 Kolín

28. 3. 2017

Regionální výbor TOP 09 Kolín

Vyhlašuje nominace na volbu nových regionálních orgánů Kolín.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 28. 3. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací od členů a výborů MO je stanoven na 4 dny před konáním volby, tedy: 14. 4. 2017

  • V případě voleb do orgánů RO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným výboru své MO. Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí osobě přijímací nominace.
  • Delegáti sněmu RO mohou navrhnout kandidáty osobně přímo na sněmu RO Kolín.
  • Součástí všech návrhů musí být souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Datum konání volby na regionálním sněmu RO Kolín: 18. 4. 2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Adresa a osoba přijímající nominace:

Tomáš Klinecký, místopředseda regionu Kolín

e-mail: advokat@klinecky.cz

Tuchorazská 169

282 01 Český Brod

 

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace,

až 2 místopředsedové regionální organizace,

další členy regionálního výboru (až do celkového počtu 15)

předseda regionální revizní komise,

2 členové regionální revizní komise,

alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.

Pavel Kárník, předseda regionální organizace Kolín

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme