Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů TOP 09 Kladno

22. 3. 2017

Regionální výbor TOP 09 Kladno

Vyhlašuje nominace na volbu nových regionálních orgánů Kladno.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 22. 3. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací od členů a výborů MO je stanoven na 5 dnů před konáním volby, tedy: 7. 4. 2017

  • V případě voleb do orgánů RO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným výboru své MO. Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí osobě přijímací nominace.
  • Delegáti sněmu RO mohou navrhnout kandidáty osobně přímo na sněmu RO Kladno.
  • Součástí všech návrhů musí být souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Datum konání volby na regionálním sněmu RO Kladno: 12. 4. 2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Adresa a osoba přijímající nominace:

Roman Havelka, předseda regionu Kladno

e-mail: romanhavelka@email.cz

Berounská 63

270 61 Lány

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace,

až 2 místopředsedové regionální organizace,

další členy regionálního výboru (až do celkového počtu 15)

předseda regionální revizní komise,

2 členové regionální revizní komise,

alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.


Roman Havelka, předseda regionální organizace Kladno

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme