TOP 09 nepodpoří návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2018

5. 12. 2017

Ačkoliv vítáme určité pozitivní tendence i některé rozpočtové priority, zejména do oblasti dopravy a zdravotnictví, nemůžeme rozpočet podpořit z několika zásadních důvodů, které nejsou slučitelné s naším programem. Jako příklad uvádíme neschopnost kraje využít unikátní růst příjmů směrem k nezbytným investicím do infrastruktury kraje a neschopnost přípravy investičních projektů. TOP 09 opakuje, že nízká investiční aktivita kraje je cestou k snižování konkurenceschopnosti a v konečném důsledku i k zaostávání našeho kraje. 

Mezi další principiální nedostatky návrhu rozpočtu považujeme znovuzavedení žákovského jízdného, rozrůstající podporu spolupráce s Čínou a narůstající výdaje na propagaci vedení kraje. 

Z těchto důvodů se při hlasování o návrhu rozpočtu na krajském zastupitelstvu 5. 12.  zdržíme.

Jan Jakob a Petr Tiso, krajští zastupitelé za TOP 09

Kontakty: 

Jan Jakob, jan.jakob@top09.cz, 604 592 171

Petr Tiso, petr.tiso@top09.cz, 777 101 050

Štítky
Osobnosti: Jan Jakob, Petr Tiso
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme