TOP 09: Chceme být městotvorní, ale některé výdaje se musí snížit.

28. 1. 2019

Rada města Příbram předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu pro příští rok. Opoziční TOP 09 návrh s výhradami k mandatorním výdajům nakonec podpořila a vyzvala vedení města k hledání úspor, aby skutečně výdaje byly na konci roku 2019 výrazně nižší. Takto vysoce deficitní rozpočet dle nich může ohrozit některé z dlouhodobě plánovaných investičních projektů jako například stavbu nového aquaparku.

Návrh rozpočtu, který zastupitelstvo města obdrželo, výrazně zasahuje do městských rezerv: “Na konci roku bylo na účtu 212 milionů, z toho se má příští rok vyčerpat 87 milionů. Velký problém máme hlavně s mandatorními výdaji, například byrokratické náklady se oproti skutečnosti roku 2018 plánují zvýšit o 16,5 %. To v době  elektronizace městské správy opravdu nevidím jako nutné,” komentuje Švenda návrh. 

Člen finančního výboru za TOP 09 Marek Školoud také upozorňuje na možné hrozby, pokud by tento nově nastolený trend silně deficitního rozpočtu pokračoval: “Máme obavu, že když takto bude město ukrajovat z rezervy vytvořené v minulém období i v dalších letech, budeme opět sahat po kontokorentech. Původním záměrem navíc bylo využít tyto našetřené prostředky k investičním projektům, které budou naše město kultivovat a zpříjemní tak život občanům, ať už se jedná o rekonstrukci divadla nebo rozsáhlý investiční projekt aquaparku.” 

I přes nastíněné výhrady ale nakonec TOP 09 návrh podpořila. Podle Václava Švendy jsou náklady pouze rozpočtovány a jako takové nemusí být zdaleka vyčerpány v plné výši: “V návrhu vidím spoustu ještě nepřipravených projektů, takže nevěřím, že město sklouzne do tak hlubokého deficitu. Budeme na vedení města tlačit, aby hledalo úspory v neinvestičních nákladech. Předložený rozpočet jsme se po zvážení rozhodli podpořit také z důvodu, že chceme být městotvorní a oceňujeme, že návrh počítá i s pro město důležitými projekty, řada z nich je i součástí našeho programu, třeba revitalizace sídliště Cíl, bezbariérovost Divadla Antonína Dvořáka nebo nová parkovací stání” odůvodňuje Švenda rozhodnutí TOP 09 hlasovat ve prospěch návrhu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme