Tiso: Vznik servisní organizace by zlepšil hospodaření středočeských nemocnic

7. 3. 2017

Zastupitelé TOP 09 dnes na krajském zastupitelstvu Středočeského kraje podpořili navýšení základního kapitálu u krajské nemocnice Kladno. Uvedenou pomoc ovšem považují za akutní a výjimečnou. TOP 09 má zájem na dlouhodobém ekonomickém zdraví krajských nemocnic. Z tohoto důvodu navrhuje zřízení servisní organizace, která by zastupovala všechny oblastní nemocnice, vyjednávala by s dodavateli i pojišťovnami a díky silnější pozici by snížila nemocnicím náklady a naopak zvýšila výnosy.

„Hospodaření pěti oblastních nemocnic, vlastněných Středočeským krajem, je dlouhodobě problematické. Jejich ekonomické problémy se celé roky přenášejí na vlastníka, což opakovaně vyvolává velké nároky na omezený krajský rozpočet. V důsledku toho je pak omezen rozvoj samotných nemocnic,“ říká Petr Tiso, krajský zastupitel za TOP 09 a zdravotnický manažer.

Petr Tiso vysvětluje: „Hospodaření našich nemocnic je často negativně ovlivněno úhradovými vyhláškami. A v neposlední řadě jsou samostatně vystupující nemocnice vůči dodavatelům zboží a služeb a zdravotním pojišťovnám v méně výhodné pozici. Posílení pozice nemocnic při vyjednávání obchodních podmínek by jim mohla přinést úsporu nákladů. Druhou výhodou je společné vyjednávání s pojišťovnami o úhradách zdravotní péče, což může zvýšit výnosy nemocnic.“

Dle návrhu TOP 09 by v orgánech servisní organizace zasedli zástupci nemocnic i zástupci kraje, aby spolu zajistili co nejdokonalejší koordinaci aktivit pětice zdravotnických zařízení. Modely centralizace některých aktivit nemocnic v zájmu zlepšení jejich hospodaření využívá již řada krajů.

V reakci na návrh TOP 09 přislíbil radní pro zdravotnictví Martin Kupka, že na dalším jednání krajského zastupitelstva předloží návrh na zřízení takové organizace.

Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj

V Praze 7. 3. 2017

Štítky
Osobnosti: Petr Tiso
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme