Švenda: Připravené vedení města se nedá nachytat ani zdržovat

12. 11. 2020

Pan starosta mě dlouhodobě vykresluje jako zastupitele - potížistu. Buď politikařím, nebo zdržuji. Dloubnutí se dopustil samozřejmě i v posledním rozhovoru k dění na zastupitelstvu, kde jsem si „dovolil plýtvat“ několika minutami na připomínku, že se zastupitelstvo chystá jednat v rozporu se zákonem o obcích. Následně jsem byl ještě troufalejší, když jsem upozornil na střet zájmu při nákladání s městskými pozemky mnohamilionové hodnoty.

První zádrhel nastal, když se zastupitelstvo nepochopitelně chystalo schválit plán zimní údržby, který již v souladu se zákonem o obcích a svými kompetencemi právoplatně schválila dne 21. září 2020 městská rada. Postup - nejdřív něco schválit a následně k tématu otevřít diskusi - je jistě velmi neotřelý, spíš bych ale tento chaos označil za neznalost zákona a řádných postupů. Stejně tomu bylo při zavádění poplatků za některé druhy odpadů ve sběrném dvoře. Ty byly dokonce v rozporu se zákonem a zase se rychle a hlavně potichu stáhly. Uvědomme si, že lidé se stejně hlubokou znalostí zákonů rozhodují také o záležitostech, kde mohou městu hrozit mnohamilioné škody.

Druhého zdržování jsem se dopustil, když jsem vyjádřil své znepokojení nad obrovským střetem zájmu radního Holého. Ten je pověřeným zastupitelem pro změnu územního plánu, jedním z největších majitelů pozemků v Příbrami a ve volném čase developerem. Zastupitelstvu přiznal spolupráci s dalšími developery, kteří mají eminentní zájem na koupi lukrativních městských pozemků, kde má vyrůst 40 rodinných domů. Stejným developerům zprostředkoval koupi sousedících pozemků Pod Hvězdárnou, které při spojení s městskými pozemky výrazně nabydou na hodnotě. 

Takže máme jednoho člověka podnikajícího v realitách s osobním kontaktem na další developery. Ti drží pozemky, jejichž hodnota je přímo vázaná na budoucnost městských pozemků, jejichž podmínky prodeje vyjednává - tentýž člověk. Pokud toto není učebnicový příklad střetu zájmů, pak už nevím. 

Radního Holého neobviňuji z jakékoliv nekalé aktivity a nedomnívám se, že by pro město vyjednával špatné podmínky, aby výhodně uvolnil stavební pozemky. V zájmu důvěryhodnosti a transparentnosti našeho města by ale měl ze středu těchto mlýnských kamenů sám vystoupit, předat svou agendu a nadále přispívat například odborným poradenstvím. Jde o zásadu jednoho metru - nemůžu po panu X chtít pevné dodržování zákona i zásad transparence a po panu Y ne, protože zrovna jemu věřím, že své pozice nezneužije. Pak bychom rovnou mohli věřit všem a otevřít hladovému tygrovi dveře do masny.

Znovu a opět se tak vracím k témuž:

  1. Vedení města chodí na zastupitelstva nepřipraveno a jím předkládané materiály obsahují nedostatky. Když je na to jako opoziční zastupitel upozorním, odpovědí není věcné řešení problematiky, ale urputná snaha vymanévrovat z trapnosti okamžiku. Neřeší se bod, ale moje politikaření, blokování jednání a snižování úrovně zastupitelstva.
  2. Nedodržujeme zásady transparentní politiky, protože si přeci věříme a navíc jde o odborníka. Když na dodržování oněch zásad apeluji, scénář je stejný, jak jsem jej popsal výše. 

Jako řešení pro zefektivnění jednání proto navrhuji, aby

  1. Vedení města využilo nouzového stavu k nastudování zákona o obcích a na materiály pro zastupitelstvo se podívalo dříve jak “pět minut před zvoněním”.
  2. Měřili všem rovným metrem. Pokud po někom vyžaduji dodržení platných zákonů, zásad transparentnosti i jednání v souladu s dobrými mravy, je to standard ne šikana.

Až budou výše zmíněné body samozřejmostí, nebudu mít důvod zdržovat.

Václav Švenda, zastupitel Příbrami
zastupitel Středočeského kraje
místopředseda středočeské TOP 09

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme