Švenda: Do majetkové evidence středočeských mostů doplní kraj informace o jejich památkové hodnotě

31. 5. 2024
Krajská rada schválila návrh na rozšíření Pasportu majetku Středočeského kraje o informace o památkové hodnotě mostů. Získané údaje budou následně propojeny se Soupisem mostů ve vlastnictví Středočeského krajea Systémem prioritizace oprav mostních staveb.
Potřebnost doplnění informací o památkové či historické hodnotě mostů do majetkové evidence vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Středočeský kraj je vlastníkem celkem 1864 mostů, z nichž asi 1000 bylo vybudováno před rokem 1990 . Již několik příkladů rekonstrukcí mostů, které se zdržely kvůli následným úpravám projektové dokumentace, nám ukázalo, jak je důležité mít veškeré informace o jejich památkové či historické hodnotě již před započetím příprav projektu. Jen tak bude možné predikovat náročnost jejich stavební a technické údržby. “ Informace o památkově chráněných objektech jsou uvedené v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Středočeský kraj zajistí propojení informací Památkového katalogu se Soupisem mostů ve vlastnictví Středočeského kraje a zároveň bude koordinovat propojení dalších informací o historické hodnotě mostů společně s obcemi s rozšířenou působností a Národním památkovým ústavem, respektive s jeho územním odborným pracovištěm středních Čech.
Příkladem nutnosti doplnění informací o památkové kulturně historické hodnotě mostů může být také aktuální rekonstrukce Karlova mostu v Dobříši. Z důvodu nově prohlášené památkové ochrany v průběhu stavby , bylo nutné pozměnit projektovou dokumentaci, čímž došlo ke zdržení celého projektu. „ V rámci nového projektu byly doplněny postupy, které respektují požadavky památkové péče a zároveň zohledňují technické parametry zděných mostů z kamenného a cihelného zdiva.

Historické mosty představují důležité architektonické a technické dědictví, které je třeba chránit a obnovovat. Jsme proto rádi, že se můžeme na podobných projektech podílet, a že díky doplnění informací o památkové hodnotě budeme moci lépe připravovat projekty rekonstrukcí tak, abychom se vyhnuli případným zdržováním procesů staveb a rekonstrukcí .“ dodává radní pro silniční dopravu Karel Bendl.
Propojení údajů o kulturně historické hodnotě mostů se Systémem prioritizace oprav mostních staveb by mělo být hotové do konce letošního roku.

Zdroj: Středočeský kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme