Slavík: Nevyhýbáme se složité době 50. let

31. 8. 2018

Votice představují ve svém kláštere expozici věnovanou praktikám bolševiků při kolektivizaci. Starosta Votic Jiří Slavík je tohoto projektu velkým zastáncem. Dle něj je důležité nevyhýbat se složité době 50. let, vzniklé muzeum má sloužit zejména mladším generacím. 

Jiří Slavík k nově vzniklé expozici ve votickém klášteře

Důvodem pro zřízení expozice věnované kolektivizaci zemědělství je připomenout si různá historická období využívání votického kláštera. Nechtěli jsme se vyhnout ani velmi složité době padesátých let, kdy byla část kláštera využívána i pro výslechy StB. V této věci jsme požádali o spolupráci Ústav pro studium totalitních režimů, kde jsme se dozvěděli, že toto téma není v České republice nikde prezentováno. 

Expozice bude umístěna ve dvou místnostech a části chodby, která je pro větší ilustraci přepažena kovovou mříží (katrem). Jedna místnost bude zařízena jako kancelář (výslechová místnost) a bude vybavena dobovým nábytkem a předměty z padesátých let. Cílem je, aby navozovala stísněnou atmosféru, která provázela vyslýchané. Druhá místnost bude obsahovat dobové dokumenty vztahující se ke kolektivizaci a konkrétní informace o některých případech. Bude zde věnován i prostor kontraverznímu případu Slepička, který byl zneužit na Voticku StB nejen k vyvlastnění majetku sedláků, ale i k dlouholetým trestům vězení a popravám. Kolektivizace zde bude představena např. i očima tehdejších kronikářů.

Domnívám se, že je třeba si připomínat nedávné temné stránky českých dějin a nevyhýbat se jim, protože jsou poučením nejen pro mladou generaci, ale pro nás všechny. Lidská paměť je totiž velmi krátká a lidé si mnohdy neuvědomují, že některé historické události mají paralelu i v dnešní době. Poučením z historie se můžeme vyvarovat opakováním stejných chyb. 

Jsem přesvědčen, že připomenutí faktů o kolektivizaci na Voticku bude nejen zajímavé, ale především poučné nejen pro lidi z Voticka, ale všechny návštěvníky, kteří do kláštera zavítají.

jiří slavík, starosta votic

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme