Slavík: Jankovským koním jsme dali šťastnou budoucnost

1. 10. 2020

Pravděpodobně každý občan z Voticka a okolí už slyšel o tak zvané ,,Kauze jankovských koní“. Rádi bychom vám nyní přiblížili celý průběh řešení tohoto palčivého problému a všechny strasti, které ho po celou dobu provázely.

Většina lidí, a úřadů obzvášť, by se situace, která nastala, ráda zbavila a nejraději by ji vůbec neřešila. My na Městském úřadě ve Voticích jsme se ve spolupráci s Obecním úřadem v Jankově rozhodli problém začít neprodleně řešit. Jakmile jsme se dozvěděli, že Státní veterinární správa podala návrhy pro orgány ochrany zvířat z důvodu jejich týrání chovatelem, věděli jsme, že již není na co čekat, otevřeli jsme zákony a začali jednat. Město Votice umístilo celé 70 hlavé stádo koní do předběžné náhradní péče. Zdravotní stav dlouhodobě zanedbávaných a týraných koní a nevhodné podmínky jejich chovu byly natolik alarmující, že zde nebylo jiné východisko. Situaci značně komplikoval i fakt, že koně nebyli nijak označeni ani evidováni, což bylo chovatelem – stejně jako špatná péče o jeho zvířata – bagatelizováno, popíráno a leckdy i zesměšňováno. Město Votice proto muselo břímě spojené s náhradní péčí převzít na svá bedra a jelikož se problematika rychle měnila a celý proces byl velmi časově náročný, převzalo také financování.

V polovině září roku 2017 vydal Městský úřad Votice rozhodnutí, kterým týraní koně propadli do vlastnictví státu na základě platného zákona o ochraně zvířat. Podle slov starosty města Jiřího Slavíka (TOP 09) celá záležitost není jen o zákonech, ale také o odvaze pustit se do řešení problému a mít odhodlání vše dotáhnout. 

Do státního vlastnictví tedy propadlo 88 koní včetně předběžně narozených hříbat. Osm z těchto koní bylo předmětem trestního řízení a ti propadli státu až v roce 2019 na základě rozsudku Krajského soudu v Praze. Koně propadlé státu poté Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s Městským úřadem Votice postupně rozprodával novým majitelům.

Jak šel s koňmi čas…

Únor 2017 – Kauza koně nabírá nový směr, koně jsou označeni jako zvířata ve velmi špatném zdravotním stavu. Veterinář kontroluje zanedbané hříbě, ve stejný den Městská policie Votice odchytává další podvyživené hříbě, a to nachází nový domov na záchranné stanici Ochrany fauny v Hrachově. Město Votice na Facebooku žádá o azyl pro ostatní koně, ozývají se chovatelé s nabídkami ustájení pro 8 koní. Situace je řešena se Ing. Zdeňkem Poulou z odboru životního prostředí. Starostka obce Jankov Bc. Jitka Jonsztová (TOP 09) se spolu z dalšími orgány účastní schůzky na státní veterinární správě, výsledkem je návrh na odebrání všech zbývajících koní. Probíhají přípravy pro přesun koní ve spolupráci s p. M.Tomešem.

Březen 2017 – Ve Votických novinách je zveřejněn rozhovor s Ing. Zdeňkem Poulou, který děkuje za vlnu solidarity chovatelům, kteří si koně vzali dobrovolně do své péče a Krajská veterinární správa přibližuje historii problémové kauzy začínající v lednu roku 2009. Chovatel nespolupracuje, vyhýbá se komunikaci s úřady. Odhad počtu týraných koní byl šedesát. MěÚ Votice zahajuje správní řízení k uložení pokuty za týrání zvířat, zákaz chovu může být udělen pouze Obecním úřadem obce s rozšířenou působností. U chovatele budou probíhat další kontroly na základě stížností občanů. Náklady na péči o koně plně hradí město Votice.

Duben 2017 – Starosta města Jiří Slavík v otevřeném rozhovoru přibližuje úkony, které byly do té doby zahájeny v „Kauze koně z Jankova“, na které intenzivně spolupracoval s Odborem životního prostředí a Krajskou veterinární správou. Rada města Votice schvaluje částku 300. 000 Kč na náklady spojené s koňmi, což je maximální možná výše a učiní přeúčtování nákladů chovateli.

Koně v číslech 

V průběhu roku 2017 byly z rozpočtu města Votice postupně ve vlnách uvolňovány finanční prostředky. Celková částka vyplacená za převoz a péči pro koně činila za rok 2017 celkem 2 562 276 Kč.

V roce 2018 z městského rozpočtu ve prospěch koní putovalo 373 500 Kč.

V roce 2019 náklady na péči financované městem vystoupaly na 252 839 Kč.

Z dotace z Ministerstva zemědělství České republiky se podařilo, i díky osobnímu zainteresování senátora Mgr. Jaroslava Větrovského, získat městu Votice zpět 2 168 177 korun

Náklady jsou postupně, i když zatím neúspěšně vymáhány po chovateli Jiřím Vondruškovi.

Starosta města Jiří Slavík (TOP 09) by závěrem chtěl poděkoval všem, bez jejichž odborné a lidské pomoci bychom nebyli schopni koně odchytit a převézt. Děkuji všem dobrovolníkům, chovatelům a veterinářkám.

jiří slavík, starosta votic

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme