Rada vlády projednala rozpočet na vědu 2023+

13. 4. 2022

Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve Strakově akademii, 12. dubna 2022.

V úterý 12. dubna 2022 se ve Strakově akademii konalo mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoja inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. ČlenovéRady zde projednávali rozpočet na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI).

Mimořádné jednání RVVI bylo stěžejně věnováno návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2023 s výhledy. Po obsáhlé diskusi radní schválili materiál Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029, který bude nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Na podkladě proběhlých jednání mezi ministryní pro vědu a výzkum a ministrem financí, s ohledem na hospodářský vývoj, aktuální situaci ve státním rozpočtu a aktuální události, je pro návrh výdajů na VaVaI na rok 2023 nezbytné dodržet střednědobý výhled schválený usnesením vlády ze dne 9. února 2022.

RVVI proto ponechává návrh rozpočtu pro rok 2023 ve výši střednědobého výhledu schváleného vládou, tedy celkem ve výši 39,32 mld. Kč. Objem financování roku 2023 zaznamenává meziroční nárůst o 249,8 mil. Kč. V dalších letech je Radou navrženo navýšení střednědobých výhledů, a to na celkové objemy 43,44 mld. Kč na rok 2024 a 45,22 mld. Kč na rok 2025. V rozpočtu je zohledněno i financování ze zdrojů fondů EU.

„Předložený návrh rozpočtového výhledu na léta 2024 a 2025 zohledňuje očekávaný vývoj inflace a předpokládá, že makroekonomický růst České republiky po pandemické krizi a za mezinárodní situace ovlivněné válkou na Ukrajině bude podmíněn investicemi veřejných prostředků i na vědu a výzkum. Návrh rozpočtu dále akcentuje mimo jiné nutnost podpory excelence, prokázanou schopnost relevantních vědních oborů rychle a strategicky reagovat na aktuální společenské výzvy a potřebu podpory aplikovaného výzkumu, transferu technologií a znalostí nezbytných pro dlouhodobý hospodářský růst, konkurenceschopnost a transformaci v ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou,“ sdělila k výsledku jednání ministryně Langšádlová.

Předložený rozpočet je součástí snahy o vytvoření stabilních podmínek pro rozvoj systému VaVaI. Na základě dosavadních jednání s poskytovateli jsou k dispozici výhledy až do roku 2029.

Podle zákona č. 130/2002 Sb. zpracovává RVVI každoročně návrh střednědobého výhledu podpory VaVaI a návrh výše celkových výdajů na výzkum a vývoj u jednotlivých rozpočtových kapitol včetně návrhu jejich rozdělení. Závazný termín předložení návrhu rozpočtu na VaVaI 2023+ vládě je 31. květen 2022.

Tisková zpráva, Vláda ČR

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme