Pouť Řádu Maltézských rytířů s nemocnými do Lurd

4. 5. 2017

59. Tradiční pouť Řádu Maltézských rytířů s nemocnými do Lurd začíná ve čtvrtek 4. května. Z Prahy odletí zcela naplněný letecký speciál Travelservice s celkem 189 poutníky z Čech. Řád těmito poutěmi navazuje na tradici, kdy ve středověku provázel poutníky ve Svaté zemi a o ty, kteří byli přepadeni nebo podlehli nemoci, pečoval ve špitálu v Jeruzalémě. Letošní pouti se zúčastní 33 těžce nemocných, o které bude pečovat 47 dobrovolníků. Ostatními účastníky jsou poutníci, mezi nimi jsou rovněž nemocní, kteří ale nejsou plně odkázáni na pomoc druhých. Česká výprava se tak stane součástí celosvětové pouti Řádu, na kterou každý rok jezdí tisíce lidí ze všech kontinentů.

Poutníky doprovází 10 kněží a je nám velkou ctí, že se mezi nimi tentokrát bude J.E. kardinál Dominik Duka, který je rovněž členem Řádu Maltézských rytířů.

"Je opravdu dojemné, s jakou nadějí lidé do Lurd jezdí, i když málokdo se upíná na to, že právě u něho dojde k zázračnému uzdravení. Obdivuji také, s jakou pokorou pak z Lurd odjíždějí, jak chápou, že třeba i s tou nejtěžší nemocí je jejich život smysluplný a krásný. Všichni nemocní se tak domů vracejí posíleni. Já sám jsem byl svědkem mnoha zázraků, většinou ale takových, o kterých se moc nemluví. Jde právě o ty proměny, kdy nemocní nacházejí smysl svého utrpení a zažívají skutečné úlevy v trápení, či prostě jen setkání, ke kterým v Lurdech pravidelně dochází,“ uvedl organizátor české výpravy Tomáš Czernin.

Dobrovolníky z řad členů a příznivců Maltézského řádu čeká v Lurdech především časově náročná, ale naplňující pomoc nemocným. Tato pomoc je dnes hlavní náplní starého řádového hesla ‚Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum‘, tedy ‚Obrana víry a pomoc chudým‘. V Lurdech se tak spojují obě roviny života členů Maltézského řádu, služba víře v podobě uctění Panny Marie a služba trpícím v podobě pomoci pacientům. „Všichni jsme tu jen jako pomocníci Našich Pánů nemocných, jak členové Maltézského řádu nemocné nazývají, takže ani nemáme čas na soukromí či si třeba sednout na skleničku,“ vysvětlil Tomáš Czernin.

Lurdy patří k nejslavnějším křesťanským poutním místům na světě. Nacházejí se ve Francouzských Pyrenejích, kde se v r. 1858 zjevila Panna Maria prosté dívce Bernadettě. Od té doby tam došlo k cca 7000 lékařsky nevysvětlitelným uzdravením. Každé uzdravení je pečlivě prověřováno a potvrzeno konsiliem lékařů různých vyznání i bezvěrců. 68 z těchto uzdravení bylo Římskokatolickou církví oficiálně uznáno jako zázrak. Poutní místo je dnes výborně vybaveno pro služby nemocným a vedle baziliky a svatých míst se v něm nachází i poutní dům pro nemocné na úrovni nemocnice, hotely a lázně.

Členové Českého velkopřevorství se pouti zúčastňují pravidelně už od počátku 90. let, kdy se malá česká výprava připojila k rakouským spolubratrům. Od té doby zájem o pouť v České republice neustále rostl. Od roku 2008 létá z Prahy do Lurd speciální letadlo.

Další informace o pouti včetně fotogalerie lze nalézt na webu www.lurdy.eu .

 

 

V Praze dne 3.května 2017

Kontakt pro novináře:

Tomáš Czernin: tomas.czernin@tiscali.cz; 602 458 441

Štítky
Osobnosti: Tomáš Czernin
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme