Petr Soudek, kandidát pro Kladensko

4. 10. 2021

Představujeme kandidáta pro Kladensko

Petr Soudek, zastupitel Kladna, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog. Na Kladensku je tváří boje proti hazardu. O město bez heren a automatů se zasazuje již takřka 10 let.

"Jako bývalý radní města Kladna jsem měl možnost získat zkušenosti v oblasti sociální. Jako potenciální poslanec bych se chtěl zaměřit především na pomoc fyzicky či sociálně znevýhodněným. Na pomoc cílenou a pomoc motivující. Na pomoc pro ty, kteří se snaží si pomoci, nikoliv pro ty, kteří pomoc pouze vyžadují.
A jako vědecký pracovník mám blízko k problematice životního prostředí. Jeho ochrana je jednou ze základních podmínek pro další existenci lidstva na této planetě a každý z nás by k tomu měl svou malou částí přispět. Měli bychom přestat přírodu znásilňovat a začít jí více naslouchat. Ochrana klimatu, zadržení vody v krajině, omezení zástavby volné půdy, řešení starých ekologických zátěží. To je jen velmi krátký výčet toho, co je nutné udělat."
Štítky