Pavel Telička: Kraj musí žít

19. 9. 2020

Ve Středočeském kraji jsem se sice nenarodil, přesto jsem zde strávil kus svého života. Poznal jsem mnoho prima lidí, s rodinou užíval a dál užívám krásnou, byť v důsledku lhostejnosti a necitlivých zásahů lidí, chřadnoucí přírodu. K tomuto kraji, který má  významný, ale bohužel kvůli nekompetentnosti vedení kraje nenaplněný potenciál ekonomického růstu, mám tedy úzký vztah. 

Vím, že je možné rychle a účinně přispět vytvořením odpovídajících podmínek k výraznému zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Je smutné, že kraj je dnes spíše noclehárnou pro lidi dojíždějící komplikovaně za prací, službami a zábavou do Prahy, místem bezpočtu skladovacích hal, územím se zastaralou a neefektivní dopravní infrastrukturou. 

Základním předpokladem pozitivních změn je usnadnění a podpora podnikání z fondu, který pro ten účel vytvoříme a vybavíme dostatečnými a pro žadatele administrativně nenáročnými finančními prostředky. Nebudeme spoléhat na schopnost či neschopnost centrálních orgánů přilákat do kraje tolik potřebné investice. Budeme jednat napřímo o investicích českých i zahraničních firem a tím vším přispějeme k vytvoření pracovních míst přímo v kraji. Kontakty i schopnosti na to máme. Další prostředky i díky mým zkušenostem a partnerům z evropských institucí zajistíme přímo z jejich fondů. K dispozici jich je více než je země schopna využít, je však třeba mít dostatek kvalitních projektů, a to především v perspektivních a inovativních odvětvích. 

Žijeme v 21. století, které se vyznačuje digitalizací a rozvojem sofistikovaných technologií. Středočeský kraj ale zůstal ve století dvacátém. Přesto má šanci se stát skutečným technologickým centrem a my tuto šanci chytíme za vlasy. Cílenými pobídkami a databází s poptávkou a nabídkou je možné zajistit spolupráci místních škol, podniků, vědeckých a výzkumných zařízení, a to především v inovativních sektorech, včetně boje s klimatickými změnami a digitální ekonomice.  Tím usnadníme zapojení schopných absolventů škol, podpoříme učňovské a absolventské start-upy. 

Velký potenciál představují ženy. Pomůžeme jim se zapojením do pracovního procesu a ještě lépe s podnikáním, mimo jiné i dostatečnou kapacitou škol a školek přímo v jejich obcích, v případě zájmu i konzultacemi. 

Za lékařskou péčí musejí občané často a komplikovaně dojíždět. Zajistíme po všech stránkách dostupnou lékařskou péči, a to se zvláštním důrazem na děti a seniory.  

Kraj musí žít. V obcích je nezbytné povzbudit společenský život a zajistit propojení s ochranou přírody. Jsme si vědomi jakou roli v životě obcí hrají nejrůznější spolky, hasiči, sokolové, baráčníci a další. Tyto nepotřebují, abychom je pobízeli, ale aby jejich činnostem nestály v cestě zbytečné překážky a měly nezbytné zázemí a infrastrukturu. 

Každá obec dostane podporu pro vytvoření moderní internetové sítě, dokážeme na to získat finanční prostředky z EU. S ohledem na současnou poddimenzovanou situaci nepodpoříme další bytovou výstavbu bez odpovídajícího rozvoje sociální, zdravotní, školské a kulturní infrastruktury. 

Chceme však také, aby se lidé nenudili. My, Spojenci pro Středočeský kraj, uděláme z obcí a měst místa s bohatým mezigeneračním společenským, kulturním a sportovním životem namísto pouhých nocleháren. Střední Čechy se musejí svými standardy a kvalitou života dostat na úroveň Bavorska nebo Friuli. Pojďme s tím rychle pohnout.

pavel telička, kandidát č. 2 spojenců pro středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme