Matušina: Ztrácíme schopnost komunikovat, je třeba to napravit

30. 5. 2017

Za velmi důležitou součást našeho každodenního snažení považuji komunikaci ve všech jejích formách. Mám však pocit, že s vyspělostí civilizace se snižuje kvalita komunikace i mezilidských vztahů. Oprávněnost takového tvrzení dokládají bohužel i projevy vrcholných politických činitelů, napříč všemi vyspělými zeměmi. Slova, jako symbol s určitým významem, vysíláme k příjemcům různými komunikačními cestami. Ještě v dobách nedávných to bylo slovo v  přímém kontaktu. Členové rodiny trávili spolu mnohem více času než dnes. Naslouchali jsme rodičům, učitelům, lékařům, farářům, lékárníkům a dalším autoritám, protože všichni věděli, že čím více zkušeností získáme, tím lépe budeme připraveni pro život. Nejméně jednou za týden se sešla celá vesnice v kostele nebo pak v hospodě a probraly se novinky, co kdo věděl. Konaly se různé veselice a lidé spolu mluvili. To jsme si všichni byli nějak blíž.

Slova bychom měli vážit, než je vypustíme z úst, protože mohou nejen potěšit, ale i vážně ublížit. Slova mohou mít obrovskou moc. Nejedno zneužití řečnického umění, ruku v ruce s charismatem určité osobnosti, ovládlo davy a dovedlo svět k válce a zmaření nespočtu lidských životů. O to nebezpečnější situace nastala s rozvojem medií a rychlosti přenášených informací. Denně jsme bombardováni z televize, rádia, novin, internetu zprávami o přírodních katastrofách, terorismu, politických hrách, mnohamilionových podvodech, kauzách bez konce, týrání zvířat i lidí…Najednou se pozitivní komunikace zvrhla v negativní a ta nás neustále drží ve stresu a strachu, což jsou spolehlivé a nejúčinnější prostředky k ovládání mas. Co nevykonají negativní informace, to mnohdy dokonají všudypřítomné reklamy, jež nás lákají na ty nejskvělejší výrobky, s nimiž nám zaručeně stoupne sebevědomí nebo alespoň dluh bance.

Také vše objímající internet má svůj podíl. Zajisté nám tento komunikační prostředek zlepšil přístup k informacím. Pomineme-li však již dopad výše popsané záplavy negativismu, přivedl nás internet i k jisté formě pohodlnosti. Proč bych se učil, když mohu vše vygůglit? Kdo z mladších si dnes dovede představit, kolik úsilí museli jejich rodiče vynaložit při vyhledávání informací v knihovnách a studovnách? Dnes se stačí nabiflovat pár desítek stránek, vědět kde informaci najdu a pokud mám i dostatek finančních prostředků, vystuduji cokoliv a rychle.

Na sociálních sítích se skrývají různá nebezpečí. Každý zde může být kýmkoli a je to svět, kde pod rouškou anonymity nikdo nemá zábrany otevřít se. Tak se najednou z komunikace vytrácí neverbální složka, kterou za klávesnicí občas nahradí jen smajlíci. Při osobních setkáních si však tito lidé nedokážou porozumět. Nezanedbatelný podíl na zhoršování vztahů mají počítačové hry, v nichž se jejich hráči uzavírají do imaginárního světa. Do světa, v němž kdysi zdravou soutěživost nahradilo brutální násilí.

I z toho mála, co jsem zmínil, je vidět, že s rozvojem technologií pomalu ale jistě ztrácíme schopnost komunikovat, dorozumívat se a hlavně pochopit lidi kolem nás. Všechny nás to ochuzuje a omezuje. Neznamená to však, že bychom měli zahájit boj proti moderním technologiím. Je však nutné navrátit se ke staré dobré a hlavně kultivované přímé verbální i neverbální komunikaci.

Každý z nás v této oblasti dělá chyby. Jako krajský místopředseda TOP 09 se pokouším více s lidmi hovořit a komunikační chyby napravovat. Pokud se podíváme na započatou volební kampaň, vidíme, že jsme si v TOP 09 vzali alespoň trochu ponaučení z minulých chyb a jejich následků. Také proto vznikla VIZE 2030, aby bylo možné s občany komunikovat o směru, kam chceme naši společnost vést. Poznatky z této kampaně jsou využity při sestavování volebního programu. Chceme být otevřeni všem, kdož chtějí diskutovat, ale i naslouchat, chceme odstraňovat bariéry a přispět otevřenou, přímou a výstižnou komunikací k  lepší budoucnosti nás všech.

Petr Matušina, místopředseda TOP 09 Středočeský kraj

Štítky
Osobnosti: Petr Matušina
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme