Havelka: Volf přihlášku do TOP 09 nepodal

4. 2. 2010

V reakci na množící se dotazy médií uvádím, že bývalý primátor města Kladna Milan Volf doposud oficiální přihlášku do TOP 09 v Kladně nepodal. Nicméně se objevily signály, že se přes prostředníka na možnost vstupu do naší strany dotazoval. Jeho případný zájem bych chápal jako osobní hledání pravicové alternativy k ODS. Obě strany mohou vycházet z podobného pohledu na otázky fungování tržního hospodářství a demokratického zřízení. TOP 09 však akcentuje vyšší odpovědnost za nezadlužování budoucích generací a kontinuální práci pro naši zemi, resp. kraj, region, obec neřízenou, ani neprovázenou populismem.

O každé případné přihlášce do strany jedná vždy regionální výbor či výbor místního sdružení, o novém kolegovi rozhodují tedy sami členové. Nicméně bych rád předeslal, že jednou z myšlenek TOP 09 je dát prostor novým, schopným lidem, kteří nejsou vnitřně zatížení bývalým členstvím v jiných politických stranách a funkcích.

V Kladně již byl podán návrh na vznik místního sdružení, které bude schvalovat zhruba v polovině února krajský výbor TOP 09. Ustavující schůze poté zvolí jeho vedení, včetně předsedy, a zřídí orgány sdružení.

Předběžnou představu o podobě kandidátky pro podzimní komunální volby ve městě sice máme, ale samozřejmě není, a v tuto chvíli ani nemůže být, definitivní. Její konečnou podobu bude schvalovat již řádně ustavené místní sdružení pravděpodobně na konci února. Poté ji představíme veřejnosti.

Roman Havelka
předseda Regionálního výboru TOP 09 Kladno, Rakovník
Tel.: +420 777 569 191
Email: roman.havelka@str.top09.cz

V Kladně dne 4. února 2010

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme