Český Brod přichází s plánem na rozvoj infrastruktury

2. 7. 2019

Milí sousedé,
přinášíme krátký report z červnového zastupitelstva.

Nejdůležitějším bodem bylo schválení "Zásad pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města". Ty určují pravidla placení příspěvku na infrastrukturu stavebníky při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. Kapacita škol, komunikací, vodovodu i čističky odpadních vod sotva stačí dnešnímu počtu obyvatel. Je proto správné, že se budoucí noví obyvatelé budou na rozvoji infrastruktury podílet.

Také jsme rozhodli o způsobu transformace KD Svět a Infocentra. Dnes jsou tyto organizace součástí úřadu, což přináší spoustu komplikací. Dojde k jejich sloučení s knihovnou a věříme, že tím brzy získáme moderní městské kulturní zařízení, které bude nabízet skvělé programy v obou budovách – na náměstí i v KD Svět.

Také jsme schválili přijetí dotace na vybudování bezpečného přechodu přes ul. Jana Kouly v ulici Krále Jiřího. Někteří kolegové měli obavy, zda tento přechod neohrozí možnost definitivní řešení křižovatky u bývalého ZZN kruhovým objezdem. Budoucnost ukáže. Každopádně si hlavní pěší komunikace z města na nádraží kvalitní a bezpečný přechod zaslouží.

Projednaných bodů bylo daleko víc. Jednání zastupitelstva končilo cca v půl jedenácté. Více informací naleznete na webu města.

tomáš klinecký, místostarosta českého brodu

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Tomáš Klinecký

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme