Stanovisko starosty Berouna MUDr. Jiřího Bessera

12. 10. 2009

Delší dobu jsem avizoval svůj odchod z veřejného života bez dalších politických ambicí. Takže přijetí nabídky ke kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může některé lidi překvapit. Rozhodnutí  skončit jsem vyřkl v době, kdy neexistovala politická platforma typu TOP 09,  která má mně velmi blízké názory, umožňuje prosazovat zájmy samospráv obcí a akceptuje to, že mohu zůstat nezávislým starostou. Nabídku ke kandidatuře jsem přijal po zralé úvaze a velice si jí vážím.

MUDr. Jiří Besser
V Berouně 12. 10. 2009