Situaci nemocnic nevyřeší finanční injekce

24. 7. 2012

V návaznosti na rozhovor s panem MUDr. Václavem Šimánkem, Ph. D., zveřejněným dne 10. 7. 2012 v Právu, považuji za nutné na něj z pohledu 1. náměstka ministra zdravotnictví reagovat. Ústřední bod rozhovoru, od kterého se odvíjejí další úvahy, je zmiňovaná studie Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje. Dle této studie přijdou údajně krajské nemocnice kvůli nevyvážené výši úhrad za provedenou péči o 96 miliónů korun. Velmi by mě zajímalo, jak se tvůrci studie dopracovali k výsledné sumě, jaká použili kritéria a proč není studie transparentně zveřejněna.

Proti argumentu nevyvážených úhrad je nutno podotknout, že ministerstvo zdravotnictví podniká rázné kroky, které mají postupně výši úhrad sjednotit. Cílem ministerstva je snížení současné diference zvýšení tlaku na poskytovatele zdravotní péče, který má zamezit plýtvání peněz a dotování neefektivního sytému.

Hlavní slovo však mají v otázce výše záloh zdravotní pojišťovny, které může ministerstvo k žádoucímu chování jen obtížně donutit. Krajské nemocnice stále nejsou schopné přistoupit na základní tržní princip, kterým je racionalizace nákladů. Není možné se chovat nehospodárně a doufat, že situaci vyřeší „záchranné“ finanční injekce. Obzvláště za současné ekonomické situace musí být racionalizace nákladů a efektivní hospodaření jasnou prioritou.

Hospodářské výsledky fakultních nemocnic pod přímou správou ministerstva jasně ukazují, že i v této těžké době je díky zavedeným opatřením možno ziskově hospodařit. Audity krajských nemocnic na celém území České republiky odhalují značné ztráty způsobené neefektivním nákupem léčiv a spotřebního zdravotnického materiálu.

Transparentní a efektivní výběrová řízení, centralizace nákupu, stanovení dlouhodobých pravidel pro činnost a případně personální redukce jsou kroky, kterými by se měly krajské nemocnice ubírat. Potřebné finanční prostředky by posléze jistě nalezly.

Marek Ženíšek
1. náměstek ministra zdravotnictví a místopředseda TOP 09

Právo | 24.7.2012 | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana: 10 | Autor: Marek Ženíšek

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme