Představujeme program a kandidáty pro krajské volby

6. 9. 2016

TOP 09 ve volbách do Zastupitelstva Plzeňského kraje nabízí tým 50 kandidátů - odborníků, složený z vrcholných i komunálních politiků, starostů a zastupitelů. Jsou mezi nimi také významně zastoupeni lékaři, učitelé a podnikatelé - živnostníci. Volebním lídrem je primář Klatovské nemocnice a vysokoškolský učitel Richard Pikner, na posledním místě kandiduje poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil. Ve volebním programu TOP 09 pro Plzeňský kraj na období 2016 - 2020 klade důraz na tyto oblasti: zdravotní péči, vzdělání a sport, sociální politiku, dopravu, životní prostředí, kulturu, regionální rozvoj a rozpočtovou politiku.

V našem kraji nabízíme veřejnosti kandidáty, kteří celým svým životem i svojí profesní kariérou garantují hodnotová východiska TOP 09. Je to tým odborníků, složený z vrcholných i komunálních politiků, starostů a zastupitelů. Máme významné zastoupení lékařů, učitelů a podnikatelů - živnostníků,“ říká předseda TOP 09 v Plzeňském kraji Petr Suchý. Padesátičlennou kandidátku pro volby do krajského zastupitelstva, které proběhnou 7. a 8. října, krajské vedení TOP 09 zveřejnilo začátkem srpna.

Jako kandidát na hejtmana ji povede primář Klatovské nemocnice a pedagog Lékařské fakulty UK v Plzni Richard Pikner. Z posledního, padesátého místa pak TOP 09 svou kandidaturou podpoří poslanec evropského parlamentu Jiří Pospíšil.

Jsem přesvědčen, že naše samostatná kandidátka TOP 09 do krajského zastupitelstva je silnou protiváhou vůči současné koalici sociálních demokratů a komunistů, stejně tak jako vůči hnutí ANO, které vedou lidé bez politických zkušeností, jejichž chování v krajské politice nelze předvídat,“ poznamenává Petr Suchý.

Na krajské kandidátce TOP 09 je mimo jiné sedm majitelů lékařského diplomu, nejméně devět kandidátů působí ve školství. Významně jsou zastoupeni podnikatelé - živnostníci a lidé působící v ekonomické sféře, a to na řídících pozicích.

Více než čtvrtina kandidujících zároveň nabízí zkušenost s prací v zastupitelských sborech od úrovně obcí až po Poslaneckou sněmovnu a Evropský parlament. „Věřím, že voliči ocení odbornou připravenost a zastupitelské zkušenosti kandidátů TOP 09,“ dodává předseda strany v Plzeňském kraji Petr Suchý.

Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů

Kraj: Plzeňský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

44 let

primář Klatovské nemocnice, a.s., odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni

Chválenice, TOP 09

Narodil se 17. června 1972 v Plzni. Specializuje se na diagnostiku a léčbu osteoporózy a poruch kostního metabolizmu a laboratorní vyšetření nemocí štítné žlázy a nádorové markery. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s působení v klatovské nemocnici, kde se zasadil o znovuobnovení oddělení klinické biochemie a hematologie, spoluzaložil oddělení klinické mikrobiologie a založil oddělení kostního metabolizmu. Od roku 2006 je zastupitelem obce Chválenice a působí také jako člen Zdravotního výboru Plzeň. Má 3 děti a s rodinou bydlí v obci Chválenice. Mezi jeho zájmy patří sport rekreační běh, cykloturistika, fotbal, houbaření, zahrada a četba. Jeho kréda jsou: „Raději se zapojit a něco pořádně dělat, než stále jen kritizovat.“  ,,Nebát se a nekrást."

 

Kdo jsem:

Lékař. Dnes i učitel. Plzeňák-Klatovák, občan Plzeňského kraje, Čech a Evropan. Člověk, který teď dostal příležitost svému kraji něco vrátit. Když to půjde, udělám to rád. Nejen pro nás a naše děti, ale i pro svůj dobrý pocit. Narodil jsem se, vystudoval a žil v Plzni. Od roku 2002 žiji ve Chválenicích, které zná každý, kdo, jezdí z Plzně na Nepomuk. Mé dětství je spojeno jak s Plzní, tak s Dešenicemi u Nýrska.
Většinu víkendů a prázdnin jsem trávil na chatě v Dešenicích, na koupališti v Nýrsku a u svých tet a strýců v Nýrsku i v Klatovech, odkud pochází moje maminka. Po absolvování Lékařské fakulty v Plzni jsem
nastoupil do Fakultní nemocnice do laboratoře pro imunoanalýzu a na II. interní kliniku. Svou práci mám rád. Po atestaci přišla nabídka z Klatov znovu vybudovat laboratoř v nemocnici. Výzva, jakou dostanete jednou za život. Neváhal jsem. Dodnes vzpomínám na svůj první den v Klatovech. Přijel jsem do areálu nemocnice a viděl staré pavilony rozeseté jako hříbky v krásném parku. Od roku 2005 jsem se pomalu stával Klatovákem. Vybudoval jsem laboratoř klinické biochemie, posléze jsme s kolegyněmi přidali klinickou mikrobiologii a v roce 2009 se podařilo otevřít ambulanci pro diagnostiku a léčbu osteoporózy. Současně jsem dostal nabídku stát se učitelem na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Učit a potkávat se s otevřenou myslí budoucích lékařů a lékařek je osvěžující. Posléze jsem rád přijal nabídku na pár přednášek na Fakultě zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni. Přednáším na seminářích a konferencích v ČR i zahraničí, spolupracuji a učím se na pracovištích v Grazu, Rakousko a Sheffieldu, Velká Británie.

 

Dnes kandiduji na hejtmana našeho kraje. Protože politika je o lidech a ty rád potkávám.

 

Proč kandiduji?

 

Protože chci stejně jako celá řada mých přátel a pacientů náš kraj nezadlužený a rozvíjející se. Kraj, který má budoucnost – nejen pro moji generaci, ale i pro ty, kteří přijdou po nás.

 

Protože jsem lékař, který chce férové zdravotnictví, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.

 

Protože žiji na venkově a vím, že kvalitní život má být v každé, i nejvzdálenější obci, nejen v Plzni.

 

Protože jsem celý život zvyklý pomáhat a jen nadávání v hospodě nikdy nikomu nepomohlo.

 

jsme právem hrdí na to, kde a jak žijeme.

 

Devět věcí, které náš kraj potřebuje:

 

1. Nezadlužený, rozvíjející se a obydlený kraj, citlivý k životnímu prostředí.

 

2. Otevřenost a fair play ve veřejných zakázkách.

 

3. Kvalitní zdravotnictví, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.

 

4. Malé školy na vesnicích, spolupráci středních škol a průmyslu.

 

5. Spolupráci vědy a inovace s průmyslem na vysokých školách.

 

6. Terénní sociální služby, abychom mohli stárnout doma.

 

7. Opravené silnice, které nedrncají a neničí naše nervy a tlumiče.

 

8. Amatérský sport, protože pohyb je základ našeho zdraví.

 

9. Regionální kulturu a spolkovou činnost.

 

O co stojím?

 

O to, abyste se ke mně přidali a pomohli mi, protože bez Vás to prostě nepůjde.

 

email: richard.pikner@plz.top09.cz

9 otázek pro Richarda Piknera

1. Jak byste se charakterizoval jako politik?

Jsem týmový hráč, zvyklý naslouchat svému okolí, snažím se problém analyzovat a po diskusi najít nejrozumnější řešení. Problémy nerad odkládám, ale řeším je. Povolání lékaře mě naučilo klást důraz i na sociální aspekty.

2. Jak byste se charakterizoval jako člověk?

Mám dvě hlavní kréda: „nebát se a nekrást“ a „raději něco dělat, než jen nadávat“. Mezi mé kladné vlastnosti patří pracovitost, nasazení, rozhodnost a schopnost naslouchat druhým, diskutovat. Nezávidím a rád pomáhám druhým. Držím slovo a jednám přímě.

Negativně se někdy projeví snaha realizovat vše, co má smysl a je zajímavé, jak pak někdy dělám více věcí najednou. Mé časové vytížení vede k nedostatku času na odpočinek a trpí tím i má rodina. Prostě někdy nestíhám.

3. Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání s ostatními politickými stranami?
Proč by ji měli lidé volit?

TOP 09 je strana pro lidi, kteří mají své představy o budoucnosti, hledají dlouhodobá řešení nejen pro svou generaci, ale i pro naše děti. Vyznávají hodnoty jako vzdělání, práce a veřejná služba a ne jen prostý konzum a hromadění peněz.

4. Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podniknul pro jejich rozvoj a revitalizaci? (Prosím, ke každému tématu 3 konkrétní opatření.

Zdravotnictví:

a) Sloučení zdravotnických zařízení do ekonomicky a organizačně efektivního celku.

b) Navýšení mezd zdravotníků díky omezení nadbytečných investic do budov a přístrojů a díky úsporám z efektivnějšího řízení zdravotnických zařízení.

c) Trvalé zvyšování kvality péče a poskytování veřejně dostupných informací o této kvalitě.

Školství:

a) Podporovat obory vzdělávání, o které je zájem a kde absolventi najdou uplatnění - v technických a učňovských oborech úzká spolupráce s firmami v regionu, přizpůsobení vzdělání jejich potřebám, stipendia a odborné stáže na pracovištích. Hledat úspory v provozních nákladech školských zařízení a ušetřené peníze ponechat na odměny školských zaměstnanců.

b) Inkluzi ve školách musíme podporovat individuálně dle potřeb postižených a jejich rodin. Paušálně nařízená inkluze bez individuálního zhodnocení potřeby a možností podpory je nesmysl.

c) Hodnotit kvalitu vzdělávání jednotlivých školských zařízení a tyto informace zveřejňovat. Kritéria kvality budou rozdílná. Učňovská zařízení mají jiné cíle, než gymnázia.

Sociální politika

a) Podpora rozvoje terénních sociálních služeb. Kde je to možné, ať lidé zůstávají v domácím prostředí.

b) Podpora neziskových organizací poskytujících sociální služby.

c) Budeme se snažit omezit sociálně vyloučené oblasti, bránit tomu, aby kvůli nepřiměřené podpoře ubytování pro sociálně slabé vznikala ghetta. Současně s podporou je třeba vyžadovat i plnění povinností (docházka dětí do školy, veřejné práce na údržbě okolí). Je nezbytné zároveň nabízet a podporovat vznik pracovních míst pro sociálně vyloučené lidi. Cílem je podpořit jejich pracovní a společenské návyky.

Doprava:

a) Zvýšení dopravní dostupnosti - především lepší koordinací veřejné dopravy se svazy obcí a měst. Železniční doprava jako páteř s navazujícími mikrobusy.

b) Opravy komunikací 2 a 3 třídy – je třeba vytvořit plán oprav a jejich priorit, plán zveřejnit a trvale aktualizovat. Naším cílem jsou kvalitní silnice bez výmolů.

c) Podpora budování páteřních komunikací, na nichž preferujeme zejména obchvaty a to jak v případě Plzně tak i u ostatních obcí, které jsou na těchto trasách zatíženy nadměrnou dopravou. Zodpovědnost nese především ŘSD a kraj s ním bude koordinovat priority. Vytvoříme společnou pracovní skupinu k řešení těchto problémů.

5. Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě?
Obecně všichni chytří, pracovití lidé bez ohledu na typ vzdělání. Inspirují mě lidé, kteří svou práci dělají poctivě, jsou pracovití a peníze a konzum nejsou jejich životními sny. Inspiruje mě každý aktivní senior, který hledí do budoucnosti nejen své, ale i svých dětí a budoucích generací, a tomu přizpůsobuje své jednání.


6. Kde vidíte nejsilnější a naopak, nejslabší stránky Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?

Pokud porovnám kraje navzájem, mezi silné stránky Plzeňského kraje patří sousedství s Německem, kvalitní vzdělávací struktura, průmysl jako základ ekonomiky a minimální nezaměstnanosti. Dále dobré dálniční a vlakové propojení včetně dostupnosti letiště, blízkost Prahy.

Další výhodou je naše přírodní bohatství – Šumava a Brdy.

Mezi hlavní nevýhody patří, že většina průmyslu a dopravního propojení je soustředěna v Plzni a podél dálnice D5. Chybí další centra průmyslu, vzdělávání a zdravotní či sociální péče – podpora rozvoje menších měst jako přirozených dalších center v kraji (Tachov, Domažlice, Klatovy, Rokycany atd.). Rozvoj nelze koncentrovat pouze do Plzně, je třeba podporovat menší města a okrajové regiony v kraji.


7. Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?

Mladým voličům vzkazuji jediné. Již dnes se rozhoduje o vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí. Využijte vaše volební právo a dejte najevo, co chcete. Hledejte vize, odpovědnost a nepodléhejte krátkodobým slibům, neboť za ně budete platit vy. Promrhaný jen každý hlas, který zůstane doma.

8. Jak vnímáte aktuální, předvolební atmosféru? Čeho se nejvíc obáváte a naopak, co Vám dělá největší radost?

Předvolební atmosféra se nese bohužel v duchu populismu. Ekonomice se daří, mohou se snadno rozdávat různé dotace a podpory. V předvolebních tématech tedy dominují populistická hesla. Obávám se, že místo diskuse o konkrétních potřebách a opatřeních, nutných pro kraj, se diskuse zvrhne na témata, která kraj ovlivnit nemůže (uprchlictví, Evropská unie).

Největší radost mi dělá řada pozitivních reakcí lidí, se kterými se potkávám na mítincích. Podpora mých známých a spolustraníků mě udržuje v naději, že myslet na budoucnost s rozumem má stále smysl.

9. Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešil prioritně?

Organizační reformu zdravotnických a školských zařízení a podpora navyšování odměn školských a zdravotnických pracovníků, neboť finanční odhodnocení, odpovídající významu jejich práce pro společnost, jim dlužíme již 27 let.

 

 

 

44 primář Klatovské nemocnice, a.s., odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni Chválenice TOP 09
2. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

52 let

zástupkyně ředitele základní školy, zastupitelka města Plzně

Plzeň, TOP 09

lona Jehličková se narodila 12. října 1963 v Jihlavě. Pracuje jako učitelka a zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. Je druhým volebním obdobím zastupitelkou města Plzně a zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 1. Ilona Jehličková je aktivní v oblasti školské a sociální, již 25 let pracuje pro humanitární hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které pomáhá dětem ve válkou zasažených zemích a je členkou správní rady Hospicu sv. Lazara.

 

Proč kandiduji: Protože ženy do politiky patří. Protože za více jak 25 let práce ve školství vím, kam by měla výchova a vzdělávání směřovat. Protože je mi sociální oblast blízká jako ženě. Protože výchova k úctě ke stáří je v naší pomalu stárnoucí populaci nezbytná. Protože: „Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost,“ J. A. Komenský.

9 otázek pro Ilonu Jehličkovou

1)      Jak byste se charakterizovala jako politik?

Beru politiku jako službu lidem. Stejně tak se chovám i ve svém učitelském povolání. Umím naslouchat a hledat řešení.

 

2)      Jak byste se charakterizovala jako člověk?

Jsem společenský člověk, vnímavý k problémům ostatních. Jsem pracovitá, obětavá, důsledná a mám smysl pro humor, který mě neopustil ani v politice.

Životní krédo: „Vždycky existují dvě možnosti!“. (Jakobowski a plukovník, Franz Werfel)

Vzory: Osobnosti, které změnily běh našich dějin – T. G. Masaryk a V. Havel.

 

3)      Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání ostatními politickými stranami? Proč by ji lidé měli volit?

Klademe důraz na odbornost a charakter lidí, kteří nás reprezentují. A pro ten charakter, odbornost, erudici, vnímavost k problémům a hledání dlouhodobých řešení by nás lidé měli volit.

 

4)      Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podnikla pro jejich rozvoj a revitalizaci? Ke každému tématu uveďte 3 konkrétní opatření.

Zdravotnictví - zabránit odchodu lékařů a zdravotních sester z kraje zlepšením jejich platových podmínek, odstranit neúměrnou byrokratickou zátěž v nemocnicích a zjednodušit systém postgraduálního vzdělávání lékařů a sester.

Doprava – dokončit západní okruh a investovat do silnic II. a III. třídy, které jsou v dezolátním stavu.

Sociální politika – podpořit rozvoj domácí péče, prioritně poskytovat hospicovou péči, zlepšit podmínky ve stávajících domovech pro seniory. Denní stacionáře pro zdravotně postižené a seniory neschopné dlouhodobě samostatného pobytu bez dozoru.

Školství – podpořit jazykovou výuku – kraj bude iniciátorem a garantem výměnných pobytů studentů, vytvořit stimulační program pro zaměstnavatele poskytující praxe a podpořit volnočasové aktivity všech žáků a studentů.

 

5)      Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě

Rodina, přátelé a zejména manžel. Všichni jmenovaní pro mě představují jistotu a pomoc, tedy základ, o který se dá opřít zejména ve chvílích, kdy jsem měla pocit, že mě opouští smysl pro humor a sebeironii, jako například v době mého onemocnění. Oni jsou pro mě rámě, o které se můžu opřít.

 

6)      Kde vidíte nejsilnější a naopak nejslabší články Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?

Nejsilnější stránka – kultura a přírodní bohatství, nejslabší – dopravní infrastruktura a sociální oblast. Chci pracovat pro rozvoj sociální oblasti na úrovni kraje.

 

7)      Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?

Cesta k prosperitě vede přes vzdělání. Nezavírejte se do klece, jděte do světa za zkušenostmi, nebojte se konfrontace s vyspělou Evropou, inspirujte se novými zkušenostmi a vraťte se domů. Přijďte k volbám, rozhodujete o své budoucnosti.

 

8)      Jak vnímáte aktuální předvolební atmosféru? Čeho se nejvíc obáváte a naopak, co Vám dělá největší radost?

Zatím ji vnímám jako klidnou, nicméně myslím, že se později zvrtne v témata, která prioritně nejsou řešitelná z úrovně kraje, například uprchlická krize.

 

9)      Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešila prioritně?

Navýšení platových podmínek lékařů a sester.

52 zástupkyně ředitele základní školy, zastupitelka města Plzně Plzeň TOP 09
3. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

37 let

ředitel IT firmy

Plzeň, TOP 09

Petr Suchý se narodil 5. prosinec 1978 v Plzni. Zde také vede firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů a webových nástrojů. Druhé volební období je zastupitelem města Plzně a v roce 2015 byl zvolen předsedou krajské organizace TOP 09. Je členem Finančního výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje. Od roku 2012 je předsedou Správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Proč kandiduji: Jsem přesvědčen, že jsme pravicový region. Jako člen TOP 09 se proto budu snažit zabránit tomu, aby opět ve vedení kraje vznikla oranžovo - rudá koalice. Svou kandidaturou chci nabídnout své zkušenosti z komunální politiky a to především v oblasti financování kraje a spolupráce s neziskovým sektorem.

 

37 ředitel IT firmy Plzeň TOP 09
4. Bc. David Klíma

Bc. David Klíma

41 let

správce zámku Lázeň

Chudenice, TOP 09

David Klíma se narodil 4. března 1975 v Plzni. Současný zastupitel městysu Chudenice působil v letech 2003 – 2014 ve funkci starosty Chudenic. V současné době studuje magisterský obor Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a pracuje jako správce zámku Lázeň u Chudenic.

Proč kandiduji: Mým cílem je přenést letité zkušenosti, které jsem nasbíral jako starosta Chudenic na úroveň kraje. Jde o zkušenosti s řešením stovek komunálních problémů, o zkušenosti s rozumným hospodařením. Proto chci v komunální politice tyto zkušenosti nabídnout a zužitkovat.

41 správce zámku Lázeň Chudenice TOP 09
5. Mgr. Karel Naxera

Mgr. Karel Naxera

44 let

starosta města Přeštice

Přeštice, TOP 09

Karel Naxera se narodil 17. dubna 1972 v Sušici. Předtím, než byl v roce 2014 zvolen starostou Přeštic, pracoval jako technickou-obchodní poradce ve společnosti Heluz. Chvíle volna vyplňuje rekreačním sportem, návštěvami kulturních akcí a poslechem hudby. Je ženatý, s manželkou vychovávají dva syny.

 

Proč kandiduji: Rád bych využil zkušenosti z komunální politiky v politice krajské úrovně. Jako člen pravicové strany se chci podílet na rozvoji našeho regionu v duchu základních principů TOP 09, kterými jsou tradice, prosperita a odpovědnost. To jsou hodnoty, které jsou mi blízké a o jejichž naplňování se snažím jako starosta i u nás v Přešticích.

 

44 starosta města Přeštice Přeštice TOP 09
6. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

37 let

poslanec PSP ČR

Plzeň, TOP 09

Marek Ženíšek se narodil 26. listopadu 1978 v Plzni. Ve volbách do PS PČR 2013 byl zvolen poslancem za Plzeňský kraj. V roce 2009 založil krajskou organizaci TOP 09, kterou vedl až do roku 2015, kdy byl zvolen 1. místopředsedou strany. Jako vystudovaný politolog se zabývá především otázkami zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky.

Proč kandiduji: Jako poslanec za Plzeňský kraj vím, jaké problémy náš regionu trápí, a které kroky současného vedení se bezprostředně dotýkají života občanů našeho kraje. Současná koalice ČSSD a KSČM je zvyklá investovat obří sumy hlavně do budov a institucí. A to především ve zdravotnictví a sociálních službách, tedy v oblastech, kde chybí prostředky na férové ohodnocení pracovníků, které tyto zcela zásadní služby pro občany našeho kraje zajišťují. Kriticky podfinancované jsou také neziskové organizace. Zasadím se proto o férové financování a hospodaření s veřejnými prostředky, tak aby se vynakládaly účelně a na řešení opravdových problémů. Ne na „propagační investice vedení kraje se stříháním pásek.“

37 poslanec PSP ČR Plzeň TOP 09
7. Mgr. Radoslav Škarda

Mgr. Radoslav Škarda

37 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

Plzeň, TOP 09

Radoslav Škarda se narodil 3. dubna 1979 v Plzni. Od roku 2011 je předsedou místní organizace TOP 09 Plzeň 3. Před vstupem do komunální politiky působil na Západočeské univerzitě. V letech 2010 – 2014 působil jako předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3. V roce 2014 byl zvolen prvním místostarostou centrálního plzeňského obvodu.

Proč kandiduji: Jako aktivnímu komunálnímu politikovi mi není lhostejné, co se děje v kraji, v kterém žiji. Jako místostarosta centrálního plzeňského obvodu mám na starosti oblast dopravy a také finance. Právě to jsou oblasti, kde mohu nabídnout své zkušenosti.

 

 

37 místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Plzeň TOP 09
8. Bc. Markéta Vondrová

Bc. Markéta Vondrová

43 let

logistik v automobilovém průmyslu

Klatovy, TOP 09

Markéta Vondrová se narodila 31. března 1973 v Klatovech. Jako místopředsedkyně klatovské místní organizace TOP 09 a členka Komise cestovního ruchu Plzeňského kraje se zabývá především regionálním rozvojem a přeshraniční spoluprací klatovského regionu. Tento rok ukončila studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. V současné době pracuje jako referentka logistiky ve firmě Greiner PURtec.

Proč kandiduji: Mou prioritou pro rozvoj Plzeňského kraje je především rozvoj našeho regionu a jednotlivých obcí v jeho příhraničních oblastech. Jako členka Komise cestovního ruchu Plzeňského kraje mohu nabídnout své zkušenosti právě z oblasti cestovního ruchu a podpory regionální rozvoje. A to především na Klatovsku, kde mám své kořeny a kde žiji a pracuji.


 

43 logistik v automobilovém průmyslu Klatovy TOP 09
9. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

42 let

výzkumný pracovník a vysokoškolský učitel

Tlučná, bezpp

Ladislav Cabada se narodil 19. listopadu 1973 v Kraslicích. V současnosti pracuje na katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. Zabývá se srovnávací politologií středovýchodní Evropy, studiem regionalismu a problematikou organizace vzdělávacích systémů.

 

Proč kandiduji: Kraje jsou v českém politickém systému stále opomíjeny, i když dostaly po roce 2000 poměrně silné kompetence. Jako člověk působící více než dvacet let ve vysokém školství bych se chtěl věnovat posílení spolupráce mezi středními a vysokými školami a budování spolupráce mezi krajem a školskými a výzkumnými organizacemi, které v něm působí.

 

42 výzkumný pracovník a vysokoškolský učitel Tlučná bezpp
10. MUDr. Tomáš Křiklán

MUDr. Tomáš Křiklán

61 let

praktický lékař pro dospělé, starosta Dolní Bělé

Dolní Bělá, TOP 09

Tomáš Křiklán se narodil 18. srpna 1955 v Plzni. Praktický lékař pro dospělé v Dolní Bělé je také již 26 rokem jejím úspěšným starostou. Za dobu jeho působení se v obci realizovalo mnoho staveb, které zlepšily život v obci a přitom ji nezadlužily. Od plynofikace, obnovy Zámeckého rybníka, přes opravy místních komunikací, zajištění služeb občanům, stavby dětského hřiště až po opravu místní školy.

Proč kandiduji: Jako lékař mám obavy o péči o pacienty na venkově. U praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost se rapidně zvyšuje průměrný věk a při nezájmu mladé generace o práci na venkově hrozí kolaps primární péče. Mým cílem je zlepšit podmínky pro výkon práce lékaře i ve venkovských oblastech tak, aby byla atraktivní i pro další generace lékařů. Jako starostu mě mrzí enormní nárůst administrativy a přenášení povinností na městské obecní samosprávy bez adekvátního finančního zajištění. Rád bych, aby byly i malé obce relativně finančně soběstačné a aby byla zohledněna i specifika jednotlivých sídel.

61 praktický lékař pro dospělé, starosta Dolní Bělé Dolní Bělá TOP 09
11. Vít Mojžíš

Vít Mojžíš

47 let

starosta Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice

Plzeň, bezpp

Dvojitý starosta

Přestože se narodil ve Strakonicích, mládí strávil v Plzni-Doubravce, cítí se v Křimicích jako domorodec. Celý život ho doprovázel sport, kterému se od mala aktivně věnoval. Současně žije sportem už jen jako starosta křimického Sokola, kde podporuje hlavně mládež. Přesto se během roku aktivně zúčastňuje několika turnajů ve stolním tenisu a badmintonu. Do politiky ho vtáhla nevole podporovat sport předcházejícího vedení plzeňského Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. A tak už v roce 2010 sestavil kandidátku do komunálních voleb z které vzešli dva zastupitelé. Nadále se zajímal o veškeré dění v Křimicích a na to konto založil webový portál www.krimice.info, který se zabývá veškerou problematikou obce. V posledních komunálních volbách kandidoval za nezávislou  Plzeňskou Alianci  poprvé podporovanou TOP09. Získal na svoji stranu báječné a pracovité lidi, kteří ho zvolili čtvrtým porevolučním starostou. Společně se jim daří naplňovat předvolební program. Jako nezávislý kandidát podporuje moderní, pravicové politické cítění TOP09 v Plzeňském kraji.

 

47 starosta Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice Plzeň bezpp
12. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

35 let

zastupitel města Plzně

Plzeň, TOP 09

Narodil se 8. prosince 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005.

V letech 2007–2015 byl zástupcem ředitelky na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.

Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji.

V letech 2005–2011 byl předsedou správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

V roce 2010 se stal zastupitelem města Plzně, kde i po volbách 2014 vede zastupitelský klub TOP 09. V rámci městského zastupitelstva se věnuje zejména problematice kultury, vzdělávání, veřejných zakázek a transparentnosti obecně.

Zároveň byl v roce 2010 zvolen do zastupitelstva MO Plzeň 1, kde vykonával po celé volební období funkci předsedy kontrolního výboru. Od voleb 2014 je řadovým opozičním zastupitelem.

Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž před tím nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí.​

35 zastupitel města Plzně Plzeň TOP 09
13. Bc. Petr Neumann

Bc. Petr Neumann

44 let

manažer kvality - Diakonie ČCE

Volduchy, TOP 09

Narodil se 23. ledna 1972 v Liberci. Za svou rodnou hroudu vnímá Doksy a Českou Lípu. Od roku 1996 je s Martou šťastně ženatý, má tři děti Doroteu, Andělu a Josefa narozené 2001, 2004 a 2007. Žije ve Volduchách u Rokycan od roku 2000. Je vděčný za pobyt na vsi, souhlasí s názorem, že tu k sobě mají lidé blíže. Mezi jeho koníčky patří vodáctví, horská turistika a cestování povětšinou na motocyklu. Oblíbená destinace jsou Alpy, ale nedá dopustit na Krkonoše a Lužické hory, kde vyrůstal.

Po absolvování na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově v oboru design svítidel usiloval o UMPRUM Praha, kde chtěl pokračovat ve studiu designu. Motivací mu byl úspěch v designerské soutěži pořádané Škodou auto, a.s. počátkem 90. let. Nakonec našel své poslání v pomáhajících profesích. Při práci absolvoval bakalářské vzdělání na VŠP, Ústav sociálních studií v Hradci Králové, nyní pokračuje v magisterském studiu na UK Praha. Od roku 1994 pracuje v Diakonii ČCE. Spoluzakládal středisko v Jaroměři, v Rokycanech a v Západních Čechách. Přijal profese od komunitního pracovníka postupem času po managerské pozice. Nyní vykonává práci manažera kvality v Diakonické servisní agentuře, s.r.o. v Praze.

Sebe sama vnímá jako vybočujícího z hlavního proudu. V dospělosti se stal křesťanem. Boha věří jako něco, co dává životu řád a smysl, život a učení Krista jako nedostižný vzor a výzvu. Dává podporu a usiluje o zrovnoprávnění stejnopohlavních párů. Vnímá se též jako iniciátor změn v situacích, které jsou komentovány jako „nejde to.“ Často při hledání cest „jak by to mohlo jít“ nachází spřízněné duše.

44 manažer kvality - Diakonie ČCE Volduchy TOP 09
14. Ing. et Ing. Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

56 let

vysokoškolský učitel, emeritní děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Plzeň, TOP 09

Ing. et Ing. Miloš Nový se narodil 18. 1. 1960 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1984 až 1993 pracoval u Správy radiokomunikací Praha ve funkci inženýra telekomunikací. Od roku 1994 přednáší na Katedře ekonomie a financí Západočeské univerzity v Plzni, kde se specializuje na problematiku obecné ekonomické teorie, transformace české ekonomiky a ekonomické výkonnosti zemí EU. V letech 2000 až 2006 zastával funkci děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2006 do roku 2010 pracoval ve funkci proděkana pro studijní záležitosti. V rámci ostatních profesních aktivit byl mimo jiné členem Vědeckých rad Fakulty ekonomické a Západočeské univerzity v Plzni, lektorem Institutu Svazu účetních České republiky, lektorem BIC Plzeň – Podnikatelského a inovačního centra. Ve volném čase se věnuje sportu, filmu a hudbě.

56 vysokoškolský učitel, emeritní děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Plzeň TOP 09
15. PhDr. Jan Fluxa

PhDr. Jan Fluxa

36 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Plzeň, TOP 09

Narodil se 2. července 1980 v Plzni. Po maturitě na Sportovním gymnáziu  vystudoval magisterský obor politologie – evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval v roce 2004. V roce 2014 pak získal na Západočeské univerzitě v Plzni ve stejném oboru titul PhDr. Je jedním ze zakládajících členů TOP 09 v Plzeňském kraji. Od roku 2004 pracoval nejprve jako konzultant v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, kde se věnoval přípravě a realizaci projektů v oblastech rozvoje silniční infrastruktury v Plzeňském kraji a přeshraniční spolupráce. Od října 2007 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, nejprve jako poradce náměstka ministra pro regionální politiku a cestovní ruch, poté jako zástupce ředitele odboru evropských záležitostí. Byl také národním delegátem v pracovní skupině Rady EU pro strukturální opatření, ve které během českého předsednictví v roce 2009 vykonával funkci předsedy. Účastnil se mnoha jednání zejména v institucích EU, ale také například i na půdě OSN. V roce 2010 byl zvolen místostarostou MO Plzeň 2 – Slovany, kde po opětovném zvolení v roce 2014 působí dodnes. V roce 2014 byl také zvolen do Zastupitelstva města Plzně. Jan Fluxa je ženatý a má dvě děti.

36 místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Plzeň TOP 09
16. Ing. Markéta Bučoková

Ing. Markéta Bučoková

45 let

tisková mluvčí

Horažďovice, TOP 09

Markéta Bučoková se narodila 12.2.1971 v Sušici.
Žije se svojí rodinou celý život v západočeském městě Horažďovice, kde je předsedkyní místní organizace TOP 09.
Ve své práci tiskové mluvčí města Strakonice se denně setkává nejen s novináři, zaměstnavateli, ale především s lidmi řešící otázky všedních dnů spojené s fungováním samosprávy a státní správy.
Své zkušenosti by ráda nabídla ve prospěch obyvatel města i regionu.
„Bude-li se tady dobře žít, začnou se do města vracet mladí lidé a s nimi i život.“

 

Proč kandiduji:

Horažďovice nebyly nikdy průmyslovým městem, je ale jisté, že ve své hluboké historii byly sídelním městem, spravujícím rozlehlý Prácheňský kraj, jehož dějiny jsou spojeny se jménem svatého Gorazda. Jsem přesvědčená, že si zaslouží větší popularitu. Mají co nabídnout turistům hledajícím odpočinek v předhůří Šumavy. Lehký, mírně kopcovitý terén přímo vybízí k rozvoji agroturistiky, která má v tomto regionu rozhodně své místo a příležitosti pro aktivity drobných podnikatelů a živnostníků.

Blízké sousedství s Bavorskem přímo vybízí ke spolupráci a partnerství.

Ne nadarmo jsou Horažďovice označovány perlou Otavy, bylo by mně ctí pracovat pro jejich obyvatele, kteří bude-li se jim zde spokojeně žít, mohli znovu oživit jejich ztrácející se lesk.

45 tisková mluvčí Horažďovice TOP 09
17. Ing. Jaroslav Lobkowicz

Ing. Jaroslav Lobkowicz

74 let

poslanec PSP ČR

Plzeň, TOP 09

Narodil se 16. 8. 1942 v Plzni jako druhý nejstarší z 5 dětí, maturoval v Plzni v roce 1959.

Z kádrových důvodů nemohl Jaroslav Lobkowicz studovat vysokou školu, vyučil se tedy televizním opravářem. Po dvou letech na vojně pracoval v Televizní službě v Plzni.

Od roku 1968 žil v Mnichově. Vystudoval elektrotechniku na Technische Universität v Mnichově, studium ukončil v roce 1972. Pracoval u firmy Siemens.
V restituci mu byl vrácen částečně zdevastovaný rodinný majetek zejména v Plzni-Křimicích, na kterém hospodaří. Zpočátku do Čech dojížděl, v roce 1993 se přestěhoval i s rodinou do České republiky. Podniká v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Jaroslav Lobkowicz je ženatý a má tři syny. Nejstarší syn Vladimír má tři děti a v roce 2012 přebral správu nad rodinným majetkem. Druhý syn Jaroslav vstoupil do řádu a v současné době žije v Paříži. Nejmladší Filip má tři děti a pracuje v bankovním sektoru ve Frankfurtu nad Mohanem.

V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně, byl členem Rady města Plzně a předsedou Komise pro partnerské vztahy Rady. Členem Zastupitelstva města Plzně byl i po komunálních volbách roku 1998. Ve volbách 1998 byl Jaroslav Lobkowicz zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pracoval ve dvou výborech: zemědělském a pro evropskou integraci. Poslanecký mandát získal i v roce 2002. V roce 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje. V květnových volbách 2010 do Poslanecké sněmovny byl opět zvolen poslancem a působil jako místopředseda Výboru pro evropské záležitosti a člen Zemědělského výboru.

V podzimních volbách 2013 do Poslanecké sněmovny obhájil svůj mandát. Jaroslav Lobkowicz je členem Zemědělského a Kontrolního výboru a dále je členem následujících meziparlamentních skupin přátel: ČR - Francie, ČR - Rakousko, ČR - Spolková republika Německo, ČR - Maroko a ČR - Švýcarská konfederace, kde je předsedou skupiny.

Jaroslav Lobkowicz dále působí jako místopředseda Francouzské aliance v Plzni. V červnu 2013 udělil velvyslanec Francie panu Lobkowiczovi Řád za zásluhy. Místopředsedou je také ve správní radě Západočeské univerzity v Plzni. Rovněž je členem dozorčí rady Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog fungující v rámci Židovské obce Plzeň. 

Hovoří německy, francouzsky a anglicky.

74 poslanec PSP ČR Plzeň TOP 09
18. Ing. Michal Hodek

Ing. Michal Hodek

40 let

místostarosta města Blovice

Blovice, bezpp

Ing. Michal Hodek se narodil v roce 1975 v Rokycanech. Po studiu blovického gymnázia absolvoval ekonomickou fakultu ZČU v Plzni. Od roku 2001 je zaměstnám na MěÚ Blovice, nejprve na pozici ekonoma města, v poslední době jako vedoucí odboru ekonomického a rozvoje města a teď jako místostarosta města Blovice. Je ženatý a má 2 děti - chlapce ve věku 10 a 8 let. Manželka Jitka pracuje jako lékařka v oboru endokrinologie v Plzni. Rád s rodinou cestuje, nejraději autem, jinak v zimě na lyžích a v létě pěšky.

1. Jak byste se charakterizoval jako politik?

Jako představitel samosprávy – v mém případě místostarosta města Blovice - který ví, co jeho město a region potřebuje.

2. Jak byste se charakterizoval jako člověk?

Dávám velký význam rodině, tradičním hodnotám, slušnosti.

3. Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání s ostatními politickými stranami?

Proč by ji měli lidé volit?

TOP 09 je podle mne jedinou opravdovou alternativou napravo od politického středu, dokáže prosazovat i nepopulární kroky, má odvahu je občanům vysvětlit. Lidé by ji měli volit, protože stranu zastupují slušní lidé.

4. Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podniknul pro jejich rozvoj a revitalizaci? (Prosím, ke každému tématu 3 konkrétní opatření.)

Všechny čtyři pilíře jsou důležité, mám několik návrhů na zlepšení všech oblastí. Bohužel současný stav veřejných financí neumožňuje udržitelný provoz, natož jejich rozvoj. Kraj mnohdy přerozděluje prostředky dané státem. Může však ovlivnit efektivitu tohoto transferu, může mít zákonodárnou iniciativu k zákonům, které nejsou kvalitní a zatěžují rozpočty samospráv. U nových staveb je neméně důležitá kvalitní projektová příprava a manažerské řízení projektů. Nesmíme zapomínat i na spolupráci s obcemi v kraji, např. na úrovni Svazu města a obcí Plzeňského kraje a vznášení společných požadavků do centra.

5. Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě?

Inspirují mě úspěšní lidé, kteří si vybudovali postavení „od píky“, díky své vlastní píli, pracovitosti, slušnosti, ne díky známostem, dotacím, úvěrům apod. Takoví lidé, i když jsou třeba bohatí, nemyslí jen na sebe, ale pozitivně ovlivňují své okolí, což nemyslím jen finančně.

6. Kde vidíte nejsilnější a naopak, nejslabší stránky Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?

Plzeňský kraj má výhodu ve své poloze, spojnice mezi Prahou a bohatým Bavorskem má jednoznačně kladný efekt. Kraj z toho těží, je to vidět na ekonomické výkonnosti, nízké nezaměstnanosti, zlepšujícím se životním prostředí. Slabé stránky kraje jsou vidět na jeho okrajích, na venkově. Problémy jsou v dopravní obslužnosti, stavu silnic, omezování občanské vybavenosti včetně služeb ve zdravotnictví. Musíme investovat nejen do plzeňské aglomerace, ale do všech regionů.

7. Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?

Jedna věc je sdělovat nějaký názor na sociálních sítích, druhá je přijít k osobnímu jednání. Mladí by se neměli bát promluvit, když se jim něco líbí nebo nezdá. A ještě jedna věc, přijďte k volbám!

8. Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešil/a prioritně?

Vše závisí na finančních možnostech kraje, rád bych udržel jeho hospodaření bez dluhů, za předpokladu maximálního využití zdrojů z Evropské unie, případně státního rozpočtu. Je třeba investovat hlavně do zdravotnictví, školství a dopravy.

40 místostarosta města Blovice Blovice bezpp
19. MUDr. Michal Janek

MUDr. Michal Janek

67 let

oční lékař

Klatovy, TOP 09

MUDr. Michal Janek se narodil 21. 12. 1948 v Nitře. Jako jeden z prvních oftalmologů začal odstraňovat šedý zákal ambulantním způsobem. Je zakládajícím členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. V letech 1985 – 1997 byl přednostou očního oddělení Klatovské nemocnice, v období 1998 - 2010 byl primářem Centra mikrochirurgie oka OFTA v Plzni. Od roku 2015 opět vypomáhá v Klatovské nemocnici při operacích šedého zákalu.V r. 2008 obdržel nejvyšší ocenění České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie – medaili profesora Vanýska za přínos v implantologii nitroočních čoček. V r. 2013 mu bylo uděleno čestné členství v České oftalmologické společnosti.V letech 2010 -2013 působil jako poslanec PSP ČR za TOP 09. Je členem Rady města Klatovy. Od roku 2011 je vyučujícím optometrie na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Od roku 2013 pracuje v Očním centru Praha jako oční chirurg-specialista.

 

67 oční lékař Klatovy TOP 09
20. Mgr. Petr Denk

Mgr. Petr Denk

25 let

manažer v dopravě, student

Plzeň, TOP 09

Petr Denk se narodil 6.7. 1991 v Plzni. Pracuje v logistice a kombinovanou formou studuje na MUP. Od roku 2015 je místopředsedou místní organizace TOP 09 Plzeň 2 – Slovany a členem krajského předsednictva v krajské organizaci TOP 09 Plzeňsko. Je členem komise životního prostředí na úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

25 manažer v dopravě, student Plzeň TOP 09
21. MUDr. Jan Štěpáník 31 lékař FN Plzeň a záchranné služby Plzeň TOP 09
22. Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

34 let

počítačový analytik

Město Touškov, bezpp

Petr Dvořák se narodil 11. února. 1982 v Mariánských Lázních. Vystudoval gymnázium a poté na Fakultě aplikovaných věd v Plzni absolvoval obor Informatika a výpočetní technika. Podniká v oboru telekomunikací, počítačových sítí a informačních systémů. Volný čas využívá pro hudbu, kulturu a cyklistiku.

34 počítačový analytik Město Touškov bezpp
23. Mgr. Aleš Janoušek

Mgr. Aleš Janoušek

40 let

ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni

Plzeň, TOP 09

Aleš Janoušek se narodil se 20. 11. 1975 v Plzni. Je ženatý a má dvě děti. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština. Nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. Podílel se na vzniku česko-španělského bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde působí jako ředitel. V komunální politice pracuje jako zastupitel MO Plzeň 3 a člen Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže RMO Plzeň 3. 

40 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Plzeň TOP 09
24. Václav Kroupa

Václav Kroupa

38 let

živnostník ve stavebnictví

Meclov, TOP 09

38 živnostník ve stavebnictví Meclov TOP 09
25. My Linh Phamová

My Linh Phamová

23 let

obchodní specialistka - Generali Pojišťovna a.s.

Plzeň, bezpp

23 obchodní specialistka - Generali Pojišťovna a.s. Plzeň bezpp
26. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

37 let

architekt

Plzeň, TOP 09

Ing. arch. Jan Toman se narodil 13. 3. 1979 v Plzni. Po studiu gymnázia a Fakulty architektury na VUT v Brně pracuje na pozici architekta v soukromém ateliéru v Plzni. Je členem volného sdružení přátel architektury Zapálení, která si dala za cíl popularizaci a diskuzi nad současnými architektonickými a urbanistickými tématy. Volný čas rozděluje mezi sport, architekturu, fotografii a kulturní aktivity. Je svobodný a hovoří anglicky a německy. Po volebním období kdy pracoval jako opoziční zastupitel na Doubravce, je zde nyní koaličním zastupitelem, pokračuje v práci v Komisi koncepce a rozvoje na Doubravce jako její předseda a je členem Komise koncepce a rozvoje na městě. 

 

37 architekt Plzeň TOP 09
27. Vladislav Moureček 59 majitel zahradnictví Sušice TOP 09
28. Mgr. Alena Šůmová 53 učitelka základní školy Horní Bříza TOP 09
29. Bc. Jana Petříčková

Bc. Jana Petříčková

47 let

archivářka

Hrádek, TOP 09

Jana Petříčková se narodila 23.7.1969 v Táboře. V Hrádku bydlí nepřetržitě od r. 1994. Je absolventkou Metropolitní university Praha, kde v roce 2012 získala bakalářské vzdělání v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia. V roce 2007 založila v Hrádku pro maminky s dětmi dětský klub Klubíčko, který funguje dodnes. Je jí blízká sociální a kulturní problematika, zajímá se i o zahraniční politiku. Ve volném čase se věnuje rekreačně sportu, má ráda četbu, film a divadlo.

„Město Hrádek je jistě skvělé místo pro aktivní život. Přesto je ještě stále co zlepšovat - v oblasti dopravy, bezpečnosti města, lepších životních podmínek. Ráda bych se zaměřila na rozvoj turismu a s ním spojenou optimalizaci cyklostezky, vedoucí přes naše město včetně vybudování dalších odpočinkových zón a na možnosti maximálního využití peněz z evropských strukturálních fondů v rámci programu Prevence před povodněmi.


Od roku 2015 místopředsedkyně místní organizace TOP 09 v Rokycanech.

 

47 archivářka Hrádek TOP 09
30. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

39 let

prezident Francouzské aliance v Plzni, konzultant

Plzeň, TOP 09

Ondřej Ženíšek se narodil v Plzni, kde žije již 37 let. Po maturitě na Gymnáziu T. G. Masaryka absolvoval magisterský obor dějepis a francouzský jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity.

Už v době studia získal další odborné znalosti během ročního pobytu v Paříži a stejně dlouhého pobytu v Madridu. Ještě před ukončením vysoké školy začal pracovat pro francouzskou potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde byl zaměstnán 9 let.

Studijní prázdniny trávil buď na cestách po Evropě nebo prací v zahraničí, o které říká: „Potřebné samostatnosti mě už během studia naučilo působení v řadě pracovních oborů v různých částech Německa. Právě množství zkušeností a poznatků z pobytů v zahraničí jsou mojí významnou inspirací“.

Je jedním ze zakládajících členů TOP 09 a od počátku se aktivně podílel na budování organizační struktury strany v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko, jímž je dodnes. V roce 2010 byl v říjnových komunálních volbách zvolen zastupitelem města Plzně a zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Působí jako předseda Kontrolního výboru města Plzně. V květnu letošního roku byl zvolen prezidentem plzeňské pobočky Francouzské aliance, kulturní instituce, která v Plzni působí již od roku 1990.

Od roku 1990 je členem skautského hnutí, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni. Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash, fotbal nebo plážový volejbal.

Když se dá dohromady dobrá parta, rád s nimi vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni. Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou, divadlo, film a historie. Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.

39 prezident Francouzské aliance v Plzni, konzultant Plzeň TOP 09
31. MUDr. Rolando Arias

MUDr. Rolando Arias

50 let

lékař

Plzeň, TOP 09

Rolando Arias se narodil 12. dubna 1966 v Praze. Je ženatý, má jedno dítě. Podniká, při své práci zajišťuje odborné zázemí při tvorbě zdravotnických informačních systémů.

V TOP 09 je členem od 18. 8. 2009. Na Regionálním sněmu 7. května 2015 se stal místopředsedou Regoinální organizace TOP 09.

50 lékař Plzeň TOP 09
32. doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

64 let

primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Plzeň, bezpp

Narodil se 15. března 1952 v Plzni. Jako dětský lékař a neonatolog se celý profesní život věnuje nemocným dětem - zejména novorozencům a záchraně jejich životů. Zasadil se o vybudování Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Podílel se také na stanovení koncepce a rozvoje Centra vývojové péče pro ambulantní dlouhodobé sledování a komplexní péči o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením (jde o první pracoviště této úrovně v ČR). Ve volném čase se věnuje zahrádce, dálkovým běhům a chození po horách. Je ženatý a má tři dospělé děti.  Ve veřejném životě hodlá prosazovat lepší ochranu práv dětí. Do politiky vstoupil v roce 2014, kdy byl na kandidátce TOP 09 zvolen jako nezávislý zastupitelem Městského obvodu Plzeň 8 – Černice.

64 primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni Plzeň bezpp
33. Jan Havel

Jan Havel

44 let

sportovní trenér a poradce

Plzeň, TOP 09

Jan Havel se narodil 21.4.1972 v Plzni. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni. Od roku 1990 byl profesionálním tenistou. Během své závodní kariéry získal tři tituly mistra republiky a byl členem extraligového týmu plzeňské Slavie. Po skončení aktivní sportovní dráhy v roce 2000 se začal věnovat trenérské činnosti v tenise, především v juniorské kategorii. K úspěchům jeho práce v mládežnickém tenise jednotlivců patří zisk mistra světa, dvě grandslamová vítězství a v týmových soutěžích titul mistra Evropy juniorek i žen. Momentálně se stará o juniorské naděje a prvoligový tým dospělých jako trenér tenisového klubu Škoda Plzeň.

44 sportovní trenér a poradce Plzeň TOP 09
34. Mgr. Eva Maříková

Mgr. Eva Maříková

74 let

středoškolská učitelka, důchodkyně

Plzeň, TOP 09

Eva Maříková se narodila 20. 1. 1942 v Praze. Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1964 pracovala ve školství jako středoškolská učitelka na gymnáziu v Plzni, Pedagogické fakultě Plzeň a Obchodní akademii Plzeň, kde i v důchodovém věku dále působila. Již více než dvacet let pracuje v kontrolní komisi a v představenstvu největšího bytového družstva v Plzni – Škodovák. V tomto volebním období působí jako člen kontrolního výboru zastupitelstva Plzeň 4 Doubravka Má tři děti a jedenáct vnoučat a dvě pravnoučata. Vedle rodiny se věnuje i práci na zahradě. Aktivně působí ve Společenství vlastníků jednotek ve svém bydlišti, kde je předsedou SVJ. Je zodpovědným občanem ve své obci „Rodinu považuji za základ společnosti, a proto je nutné se věnovat mladé generaci a umožnit jí přístup k co nejširší zájmové činnosti. Důležitá je spolupráce se zájmovými organizacemi na území obce se zaměřením na seniory, s cílem informovat je o dění v obci, a to i moderními sdělovacími prostředky. Nutností je vzbudit zájem o životní prostředí v obci, od péče o zeleň až po úklid a sběr komunálního a tříděného odpadu. Podmínkou jsou fungující sběrné dvory, nejlépe bezplatné. S životním prostředím v naší obci souvisí také vyřešení dlouhodobého problému parkování, které i přes dílčí úspěchy je stále velmi problematické. V občanské společnosti je slušnost nutností, musíme jít proto sami v jednání s ostatními spoluobčany příkladem. Ohleduplnost, zájem a pochopení druhých bude naší zásadou a totéž vyžadujeme od státních zaměstnanců. Chceme co nejefektivnější a úsporné využívání veřejných prostředků bez zbytečných projektů, které jsou prosazovány jednotlivými zájmovými skupinami.“

74 středoškolská učitelka, důchodkyně Plzeň TOP 09
35. Bc. Karel Pučelík

Bc. Karel Pučelík

23 let

student

Klatovy, TOP 09

Narodil jsem se 3.7.1993 v Klatovech. Po absolvování zdejšího gymnázia jsem nastoupil na Vysokou školu ekonomickou, kde studuji obor národní hospodářství. Později jsem začal studovat i soudobé dějiny na FSV UK. Při studiu se věnuji novinařině a médiím.
V roce 2013 jsem vstoupil do TOP 09. Topku jsem si vybral pro její důraz na odpovědnou správu veřejných financí a konzervativní hodnoty. Považuji za důležité, aby se mladí lidé ve veřejném prostoru angažovali a svým příkladem je k tomu chci povzbudit. Myslím, že se mi to zatím docela daří.
Od roku 2014 se věnuji i komunální politice jako člen bytové komise Rady města Klatovy. Od roku 2015 jsem členem krajského výboru TOP 09 v Plzeňském kraji.
Ve volném čase se věnuji historii, literatuře a vytrvalostnímu běhu.

23 student Klatovy TOP 09
36. Ing. Petra Víznerová, Ph.D. 41 ekonomka Plzeň TOP 09
37. Mgr. Karel Bidlák 47 středoškolský učitel Hromnice TOP 09
38. Mgr. Jonáš Syrovátka 24 student Plzeň TOP 09
39. Ing. Miloslav Brotánek

Ing. Miloslav Brotánek

46 let

lesník

Chudenín, TOP 09

Miloslav Brotánek se narodil 24. 5. 1970 v Klatovech. Vystudoval Lesnickou fakultu v Brně. Od roku 1994 pracuje u Lesní společnosti Královský Hvozd, a. s. v Nýrsku, kde od roku 2006 až do roku 2015 zastával funkci výkonného ředitele,v současné době řídí soukromou lesnickou firmu. Ve volném čase provozuje aktivně myslivost a věnuje se práci na zahradě.

46 lesník Chudenín TOP 09
40. Ing. Miroslav Zábranský 45 klinický biochemik Plzeň bezpp
41. Ing. Ladislav Lego 39 technik Hvozd TOP 09
42. Ing. Pavel Podaný, Ph.D.

Ing. Pavel Podaný, Ph.D.

37 let

vědecko-výzkumný pracovník

Újezd nade Mží, TOP 09

Pavel Podaný se narodil se 3. 1. 1979 v Plzni. Je ženatý, má tři děti. Po maturitě na SPŠ stavební vystudoval Fakultu strojní Západočeské univerzity, obor materiálové inženýrství. Pracuje jako výzkumník v soukromé výzkumné organizaci, kde vede oddělení, které se zaměřuje na analýzy kovových materiálů používaných ve strojírenství. V minulosti působil v komunální politice v několika komisích Rady města Plzně a městského obvodu Plzeň 3 (doprava a bezpečnost, komise protidrogová a prevence kriminality, výstavba a územní plánování). Do TOP 09 vstoupil v roce 2009. Je garantem regionální expertní skupiny pro dopravu a rozvoj.

37 vědecko-výzkumný pracovník Újezd nade Mží TOP 09
43. Mgr. Miroslav Pelán 46 učitel základní školy Planá TOP 09
44. Miroslav Hejzek 64 vedoucí obchodu a marketingu výzkumného ústavu Starý Plzenec TOP 09
45. MUDr. Martin Chomát 45 farmaceutický reprezentant Plzeň TOP 09
46. David Brabec 36 produkční Plzeň bezpp
47. Ondřej Formánek

Ondřej Formánek

37 let

technik, bezpečnostní poradce ADR

Plzeň, TOP 09

Narodil jsem se 26. února 1979 v Plzni. Pracuji jako prokurista ve společnosti zabývající se komplexními ekologickými službami. Dále působím jako bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných látek. Členem TOP 09 jsem od roku 2011, od roku 2013 působím jako člen komise pro životní prostředí na ÚMO 3 Plzeň.

37 technik, bezpečnostní poradce ADR Plzeň TOP 09
48. Mgr. Miloslav Kulich

Mgr. Miloslav Kulich

59 let

psychoterapeut

Železná Ruda, TOP 09

Mgr. Miloslav Kulich se narodil 24.2.1957 v Domažlicích. Vystudoval gymnázium a VŠ pedagogickou v Plzni. Následně si rozšířil kvalifikaci studiem speciální pedagogiky na UK Praha. Jeho pedagogické začátky jsou spojeny se Železnou Rudou, kde působil jako učitel na odborném učilišti. Je ženatý a má dva syny. Je členem TOP 09. V současné době pracuje jako terapeut, hlavně pro Vězeňskou službu ČR. Externě spolupracuje také s neziskovými a psychoterapeutickými pracovišti v Praze.

Ve volném čase, jako člen TJ Sportovní areál Špičák, trénuje ve sjezdovém lyžování juniory.

 

59 psychoterapeut Železná Ruda TOP 09
49. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

45 let

ředitel neziskové organizace Ledovec, z. s.

Plzeň, bezpp

Martin Fojtíček se narodil se 3. 1. 1971 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK v Praze. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. V letech 1998–99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí sdružení Ledovec, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Žije s rodinou v Terapeutickém centru Ledovec v Ledcích u Plzně. Je aktivní v prosazování reformy psychiatrie v ČR. Zajímá se především o otázky oboustranné sociální rehabilitace a filosofické analýzy náboženského jazyka.

 

45 ředitel neziskové organizace Ledovec, z. s. Plzeň bezpp
50. JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

40 let

předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, poslanec Evropského parlamentu

Plzeň, bezpp

Jiří Pospíšil se narodil v Chomutově 24. listopadu 1975.

Vzdělání:

gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni

1999 magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Politická činnost:

od r. 1994 člen strany Občanské demokratické aliance

od r. 1998 - 30. leden 2014 - člen Občanské demokratické strany/místopředseda strany

2000 – 2004 – zastupitel Plzeňského kraje, opětovně zvolen v roce 2012

2002 - 2006 poslanec Parlamentu České republiky, jmenován místopředsedou Ústavně právního výboru

2006 - 2010 poslanec Parlamentu ČR

4. 9. 2006 – 9. 1. 2007 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

9. 1. 2007 - 8. 5. 2009 ministr spravedlnosti České republiky, odpovědný za přípravu agendy předsednictví ČR v Radě Evropské unie v oblasti justice

od 13. 7. 2010 – 27. 6. 2012 ministr spravedlnosti České republiky

13. 7. 2010 – 13. 7. 2011 - předseda Legislativní rady vlády

od 19. 12. 2012 – 28. 8. 2013 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Univerzitní aktivity:

od r. 2000 odborný asistent katedry správního práva na Právnické fakultě v Plzni

od 29. září 2009 – 8. 8. 2010 děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Ostatní aktivity:

člen správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa, spolupracovník Dr. Medy Mládkové

40 předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, poslanec Evropského parlamentu Plzeň bezpp

Eva Šafránková, krajská manažerka

Přílohy
PDF Kandidátní listina TOP 09 pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.pdf (328.7 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme