Pikner: Jen více peněz do zdravotnictví nestačí

4. 12. 2019

Zkrácený přepis pořadu Hyde Park Plzeňského kraje na téma Zdravotníctví v Plzeňském kraji, jehož hostem byl také krajský zastupitel a primář Klatovské nemocnice MUDr. Richard Pikner. 

Pořad ze dne 20. 11. 2019 můžete v nezkrácené verzi shlédnout zde: https://www.facebook.com/plzensky.kr/videos/968631150187848

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Moderátorka: Udržení malých nemocnic v okresech a krajích. Máte na to lék?

Pikner: Lék na to bude velice obtížné hledat a neobejde se to bez ztrát, se kterými se bude muset počítat. A teď jde o to, jak veliké ty ztráty budou. Já bych rád jen konstatoval, že za čtyři roky jsme nedokázali nic, než jen do nemocnic napumpovat více peněz, a je zcela zřejmé, že jenom pumpování peněz prostě nestačí.

Není připravená žádná koncepce - generel – ať spolupráce nemocnic nebo nějaké společné vize co, kde a kdy se bude dělat a jaká oddělení jsou udržitelná či nikoliv. A to, co tady paní radní říká, k tomu to logicky vede. Samozřejmě i pacienti to vidí, takže ti na to reagují tak, že směřují své kroky do jiných nemocnic. A to je i díky dobré záchranné službě dneska poměrně dobře umožněno. Když přestanou mít pacienti důvěru ke své lokální nemocnici, tak je to neudržitelné. Budeme se muset podívat pravdě do očí. Čím déle to budeme oddalovat, s tím větším pádem pak musíme počítat.

Máte vy nějaký nápad na generely, o nichž jste mluvil?

Jistě a myslím si, že to jistě bude předmětem nabídky naší strany do příštího volebního období, protože v současné době se nám nepodařilo prosadit nic, přestože jsme o tom na zdravotním výboru několikrát mluvili. Že je potřeba, aby se udělal generel, že je potřeba, aby se konečně rozhodlo. Zatím se nic nestalo. Takže nezbývá nic jiného, než aby se, když to tak řeknu, změnily preference voličů. Aby dostali důvěru ti lidé, kteří vědí, co s tím dělat, protože ne všechno se zachránit dá dneska.

Takže teď konkrétně neřeknete nic, co byste chtěli dál v nemocnicích řešit, jakou cestou by se měly ubírat? To si necháváte do volební kampaně?

Myslím, že jedna z věcí je určitě specializace nemocnic, pokud to vůbec půjde. Udržení urgentních příjmů, to je základ. Je otázkou, jak velký rozsah zdravotní péče se v té které nemocnici podaří udržet. A pokud se nebudeme snažit vymyslet nějakou rozumnou koncepci, tak to bude probíhat živelně. Jako se to děje ve Stodě, jako se to dělo do teď v Rokycanech a já čekám, že se něco podobného může stá i v těch dalších nemocnicích, stejně tak Sušice třeba.

Reakce na paní radní Milenu Stárkovou (do voleb zbývá ještě rok a někteří si tu už dělají program)

Tak jestli tady byla nějaká narážka, tak ano, my jsme měli v programu už dávno fúzi nemocnic. Nemuselo se čekat dva roky a mohli jste zkopírovat, co jsme měli my v programu a nemuseli nic vymýšlet. Jestliže po čtyřech letech řízení nemocnice konstatujete, že ji nemůžete řídit a akorát platíte peníze, to byste za další dva roky žádnou nemocnici nepředali k případnému pronájmu nebo jinému užitku. Protože to, co se povedlo tou nečinností je, že pacienti ztratili víru v kvalitu poskytování péče a zaměstnanci ztratili perspektivu v těch daných nemocnicích. A na to řada reaguje odchodem anebo neochotou nastoupit. A to je to, co se v tuhle chvíli děje a my na to koukáme. A musím říct, že v tuto chvíli to nezachráníte tím, že ušetříte 5 milionů na holdingu a pošlete je do Stodské nemocnice a všem tam zvednete výplaty. Protože ti lidé, kteří odešli z dětského, neodchází jenom kvůli nedostatečným výplatám.

Nakonec dneska můžeme říci, a víme to, že menší nemocnice typu Stod a Domažlice mají dokonce větší průměrné mzdy než Klatovská nemocnice. A z Klatovské nemocnice tolik lidé neodcházejí, protože jedna z důležitých věcí, kterou taky ke své práci potřebujete, je, že má nějakou vizi a perspektivu i v otázce dalšího vzdělávání. Čili jenom tím, že tam budeme sypat peníze, situaci nepomůžeme.  A je jedno, jestli je to 80 milionů před 10 lety nebo dneska 310 a nasypeme tam dalších 40. Samozřejmě vám jako zaměstnanec rád poděkuju, když mi přidáte. Ale přesto budu vždycky přemýšlet o tom, jestli moje povolání a práce, kterou tam dělám, má nějakou perspektivu i v rámci celé nemocnice.

Měli jsme říct: Podívejte, nejsme schopní udržet kvalitní péči, jsme schopni udržet ji v takovém a takovém rozsahu, budeme ji preferovat a tam směřovat úsilí. Touhle cestou jsme měli jít. Takhle se to rozpadá naprosto živelně.

Reakce na to, že nejsou stejné sazby za proplácení léčebných úkonů a reakce na investice do Rokycanské nemocnice ve výši 400 milionů.

Já bych za sebe chtěl říct několik věcí. První věc je, že ministerstvo a státní správa selhává při tvorbě koncepce vzdělávání a všeho. A to, že je to v zásadě práce výhradně ministerstva, je pravda a neděje se to 30 let a neděje se to ani poslední 4 roky.

Na druhou stranu zazněla tady spousta nepravd. My opakujeme mantry o základních sazbách. Ano jsou rozdílné a pokavaď bychom je narovnali, tak to nevyrovná platby, které v současné chvíli Plzeňský kraj dává. To se bavíme jenom o tom, jestli Plzeňský kraj bude dávat 300 milionů nebo 150, když to ty pojišťovny navýší. Ale my se musíme bavit o tom, jakou péči a jak kvalitní péči tam pacientům nabídneme a s kým.

Takže já bych se rád zeptal tady paní radní. Jestliže chceme investovat 400 milionů do Rokycanské nemocnice, zůstává stejný rozsah péče, nebo se předpokládá nějaká redukce? Zda máme pro ten daný rozsah péče připravené týmy, jakým způsobem je zabezpečený kvalifikovaný personál? Protože už teď tam chybí. Abychom zase jenom neopravili barák, jako jste nechali opravit porodnici. Říkala jste, jak to strašně pomůže a výsledkem toho bylo, že se za rok zavřela. Protože to není o tom, jestli postavíte barák a dáte tam hezká křesla. Výsledek je o tom, jestli máte šanci splnit nějaké požadavky, jestli to oddělení má nějakou perspektivu a to ten personál ví. Takže ve chvíli kdy dostal nabídku na stejné nebo vyšší peníze, sebral se a šel. A vy jste zavřeli kompletně zrekonstruovanou porodnici. Přestože jsme se tam o tom na zdravotním výboru bavili. Bylo to ještě před tímto volebním obdobím.

Mě zajímá, co se udělá s těmi 400 miliony. A teď se teda diskutuje o tom, jestli se dostaví Klatovy nebo ne. Je úplně jedno, jestli se dostaví nebo ne, ale to, co je vidět, že ta péče se začíná koncentrovat do velkých center fakultní nemocnice a možná jedno z těch center zůstanou Klatovy. A tam se s velkou pravděpodobností nakoncentruje ta péče a všude jinde to bude ve finále fungovat rozumnými urgentními příjmy, pohotovostí, možná s nějakou následnou péčí.

Moderátorka: Paní radní, to je přímý dotaz na vás

Radní: Pan primář Pikner je primářem Klatovské nemocnice, bodejť by tady za ní neboxoval. Ale oni i ti lidé v okrese Rokycany, Domažlice jo…

Pikner: Já se jenom ptám, jestli to máte připravené.

Radní: Ano, máme to připravené. Rekonstrukce Rokycanské nemocnice je připravená tak, že z té nemocnice bude moci být třeba rehabilitační nemocnice.

Pikner: Takže vy nevíte, co se tam bude dít potom? Čili vy máte připravenou rekonstrukci a říkáte: Možná tam bude rehabilitace nebo možná interna.

Randí: My teprve budeme soutěžit projekt. Co byste tam tedy, pane primáři…

Pikner: No já, když si jdu projektovat barák, tak aspoň vím, co od něj chci, teda popravdě.

Radní: Vždyť vy tu situaci znáte, co byste tam teda chtěl vy v té nemocnici? Vy jste lídr velké politické strany.

Pikner: Samozřejmě. V tuto chvíli si nejsem úplně jistý, jestli tam udržíme jinou péči, než dobře fungující urgentní příjem, možná nějakou plánovanou chirurgii a když budeme mít velkou kliku, tak internu. Ale nejsem si jistý, jak to uděláme, protože do teďka tam nemáte akreditaci na vzdělávání, tak jak tam chcete ty lidi získat, kde je nakoupíte, s kým je uzavřená dohoda? A samozřejmě pro tu nemocnici by možná bylo nejlepší být součástí nějakého velkého celku, a to nemyslím Klatovy, já nebojuji za Klatovy, ale měla být už dávno a to mohl ten stát udělat. To nejhorší, co stát mohl udělat je, že oddělil ty malé okresní nemocnice od těch velkých svých státních. Rokycany, kdyby byly součástí Fakultní nemocnice, což se mohlo, koneckonců máte ředitele, co pochází z vaší strany, už jste to mohli dávno dojednat, tak by tam vzdělávání bylo zabezpečený. Proč jste to neudělali?

Radní: No protože ta specializace na to vzdělávání je tak složitý proces…

Pikner: Ale fakultka (FN Plzeň) ji má, mohla by si tam dodat ty své lidi a říct, jakou tomu dá perspektivu a mít to v kooperaci. Tak třeba jedno z mých řešení, které by bylo nejlepší, je takhle blízkou nemocnici navázat na Fakultní nemocnici a ta si myslím, že velice dobře uváží, jaký typ péče tam může provozovat.

Redaktorka: Je to tak jednoduché navázání krajské nemocnice na fakultní?

Pikner: No úplně tak jednoduché to není, ale je to levnější než postavit za 400 milionů barák.

Radní: Je to ale konkurenční nemocnice pro nás.

Pikner: Konkurenční?

Radní: No, jako v podstatě, je to další nemocnice s jiným vlastníkem.

Pikner: My jsme konkurence? Stát? Kraj je konkurence ministerstvu? My jsme stejní, jsme politická reprezentace, která zodpovídá za řízení zdravotní píče, každý za svoji část. A myslím si, že může být snaha. Myslím si, že Rokycanská nemocnice by měla patřit do většího celku, jinak bude mít problémy se tam udržet.

Moderátorka: Jakou vizi a strategii pro nemocnice v Plzeňském kraji vidí Richard Pikner v horizontu 10 let?

Já myslím, že před sebou vidím nemocnice, které budou mít kvalitní urgentní příjmy, budou schopné kvalitně diagnostikovat pacienta a případně ho předat do centra, který ho optimálně vyřeší. Budou nastavené především na poskytování následné péče, plus ve spolupráci s tou následnou domácí, aby se ti pacienti co nejdříve dostávali domů. Tam, kde nebudeme schopní udržet kvalitu, se s tím musíme dokázat smířit a musíme tam asi některé obory redukovat tak, abychom udrželi to, co opravdu v dostatečné kvalitě jsme schopní poskytovat v příslušných centrech.

Štítky
Osobnosti: Richard Pikner
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme