Vyhlášení nominací pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

3. 10. 2019

Výkonný výbor TOP 09 vyhlašuje nominace pro volby do krajských zastupitelstev v roce 2020 dle předloženého materiálu.

Obecné požadavky na kandidátky a kandidáty:

Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře, který je přílohou tohoto vyhlášení. Originál nominačního formuláře musí být doručen do stanoveného termínu osobě přijímající nominace.

Harmonogram:

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 7.10.2019


O vyhlášení nominací bude orgány strany a členy informovat e-mailem krajský manažer. Zároveň bude oznámení o nominacích zveřejněno na krajských webových stránkách TOP 09.


Závazné podmínky příjmu nominace:


Vyplnění nominačního formuláře, který je přílohou tohoto vyhlášení. Originál nominačního formuláře musí být doručen do stanoveného termínu osobě přijímající nominace.


Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy, výbory a sněmy místních a regionálních organizací je stanoveno na:
25.02.2020


Osoba přijímající nominace: písemně: Krajský manažer příslušného kraje.
datovou schránkou: 86ttzqc


Pověřená osoba odešle předsedům MO a RO přehled všech nominací k vyjádření do: 03.03.2020


MV a RV se mohou vyjádřit k nominacím do: 17.03.2020


Pověřená osoba odešle předsedům KO přehled všech nominací včetně vyjádření MV a RV do: 24.03.2020


Krajské výbory schválí kandidátky do: 07.04.2020 


Datum konání veřejných voleb nejpozději: 07.10.2020

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Přílohy
PDF Nominační formulář pro krajské volby 2020.pdf (134.4 kB)