Co se za poslední 4 roky podařilo pro Pardubický kraj

12. 9. 2017

Ucházím se znovu o post poslance, který v tomto volebním období vykonávám bezmála čtyři roky. Často se ptáte, jak se moje práce ve sněmovně projevila v kraji, co konkrétního se podařilo a čím bych si měl zasloužit váš hlas i pro další volební období. Vám voličům se proto cítím zavázán podat zprávu o svém dosavadním působení, bilanci toho, co se podařilo, co se nestihlo a co se ne vždy úplně povedlo.

Práce ve sněmovně je zdlouhavá a obzvláště v opozici mnohdy frustrující a bez hmatatelného výsledku. Přesto se mi podařilo prosadit spoustu smysluplných věcí, což mi dodávalo energii a motivaci k další práci.

Zde je výčet toho nejpodstatnějšího.

Zákony, které měly dopad na náš kraj

Novela zákona o léčivech – jejím výsledkem je řešení nedostatku léčiv na českém trhu, obrana proti přeprodeji léků českých výrobců na zahraniční trhy; tím pak větší dostupnost léků i v lékárnách na malých městech.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní pro obce a města zvýšila podíl z vybrané daně z přidaného hodnoty z 21,4 na 23,58 procenta.

Novela zákona o obcích přinesla starostům ochranu před nesmyslným trestním stíháním, zejména v situacích, kdy obec upřednostnila dlouhodobý veřejný zájem před krátkodobým zájmem ekonomickým.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zbavila obce a kraje povinnosti platit za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, a přenesla toto břemeno na stát.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích umožnila obcím ukládat infrastrukturu i do jiných, než místních komunikací.

Co dalšího se v kraji podařilo

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury sjednotila ceny výkupu pozemků na osminásobek obvyklé ceny určené znalcem, a významně zjednodušila jejich vykupování.

Pardubické nemocnici se vrátil status onkologického centra.

Čtyřpruh u Parama se podařilo prosadit jako stavbu, financovanou ze státního rozpočtu, což významně urychlilo její výstavbu.

Lázním Bohdaneč se ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví dostalo pomoci při získávání statutu lázeňského města.

A tradice Sněmovního poháru na pardubickém dostihovém závodišti pokračuje!

Jiří Skalický, poslanec

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme