TOP 9 priorit Ludmily Müllerové pro Ústeckoorlicko

1. Rozpočtové určení daní ve prospěch venkova

stávající rozpočtové určení daní je v neprospěch menších měst a obcí

nutné je rozšíření kritérií tak, aby nehrál roli pouze počet obyvatel, ale i nadmořská výška obce, počet žáků, seniorů atd.

2. Revitalizace chátrajících kulturních domů a sportovišť

lidé na venkově mají právo na své koníčky stejně jako obyvatelé v Praze či v dalších velkých městech

to umožní, aby se více rozvíjela spolková činnost, jako jsou hasiči, místní fotbalová družstva, Sokol, divadelní a ochotnické spolky a jiné aktivity

 

3. Údržba místních komunikací

na Ústeckoorlicku jsou stovky vedlejších silnic plných děr a výmolů

budu usilovat o to, aby se našly peníze z Bruselu na opravu a údržbu místních komunikací

 

4. Péče o veřejná prostranství

obce neúměrně zatěžuje finančně náročná údržba venkovní zeleně a také odklízení sněhu

v příštím programovém období od roku 2013 budu požadovat, aby bylo možné financovat nákup potřebné komunální techniky z operačních programů EU

 

5. Dokončení rychlostní komunikace R35

zdravě fungující region se neobejde bez kvalitní dopravní obslužnosti, která přivede lidi do regionu za prací a bude i dobře dostupnou turistickou destinací

chci zlepšit dopravní dostupnost a mobilitu pracovní síly zejména prostřednictvím projektů PPP

 

6. Rychlá a pohodlná železnice

Česká Třebová je historickým železničním uzlem, který si zaslouží, aby v něm zastavovalo více vlaků vyšší kvality, jako jsou EC a SC, včetně vlaků soukromých dopravců

cestující mají právo na kvalitní, rychlé a bezpečné odbavení na úrovni, včetně parkování

rekonstrukce nádraží v Ústí nad Orlicí nesmí zůstat u ledu

 

7. Peníze na školství přímo obcím

kraj plní pouze funkci pošťáka, který předává peníze z ministerstva školství obcím

zasadím se o to, aby obce měly možnost samy rozhodovat, jak budou financovat školství a měly pravomoc jmenovat a odvolávat ředitele škol

 

8. Zjednodušení operačních programů EU

budu usilovat o zpřehlednění operačních programů tak, aby se v nich starostové a další žadatelé z řad spolků, podnikatelů a zemědělců snadněji orientovali

 

9. Sociální oblast

sociální služby jsou do budoucna významným zdrojem pracovních míst nejen v ústavních zařízeních, ale především v domácí péči

chci změnu zákona o sociálních službách a daňových zákonů, které podpoří i dlouhodobou péči v domácnostech pacientů a také terénní a ambulantní služby

Ludmila Müllerová
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme