Vyhlášení nominací do komunálních voleb 2014

21. 1. 2014

Vážení členové a podporovatelé TOP 09,

na základě usnesení VV TOP 09 (viz příloha) si tímto dovolujeme vyhlásit nominace TOP 09 pro volby do zastupitelstev obcí a měst v Pardubickém kraji.

Místní výbory vyhlašují nominace pro obce dle své působnosti, regionální výbory pro ostatní obce regionu (okresu), kde nepůsobí místní organizace.

Pakliže máte o kandidaturu zájem, tak Vás žádáme o doručení vyplněného formuláře v originálu do 28. 2. 2014. Bez úplného vyplnění povinných údajů nelze kandidáta na kandidátku zařadit. Vzor nominačního formuláře je závazný a neměnný.

Vyplněné nominační formuláře předejte předsedům svých místních organizací, nebo předsedům regionálních organizací, či zašlete přímo na krajskou kancelář.

Odřej Müller, krajský manažer

Přílohy
DOCX vyhlášení nominací.docx (187 kB)