Bývalý poslanec TOP 09 k výstavbě Šantovka Tower

23. 10. 2013

Tím ale aktivity investorů v lokalitě nekončí a rádi by postavili skoro osmdesát metrů vysoký věžák – Šantovka Tower. Proti jeho výstavbě je řada protestů odborné i laické veřejnosti. Včera projekt například jednoznačně odmítlo vedení Filozofické fakulty UP a také proti němu znovu vystoupil i Národní památkový ústav. Ten požádá krajský úřad o přezkoumání postoje památkářů z magistrátu, kteří stavbu nové olomoucké dominanty nedávno posvětili. Kritici záměru vystavět v ochranném pásmu městské památkové rezervace tuto 78 metrů vysokou novostavbu se seskupili zejména kolem občanského sdružení Za krásnou Olomouc, které spolu s dalšími subjekty na 22. 10. svolalo veřejné shromáždění pod heslem Občané proti Šantovka Tower. Průvod účastníků prošel z Václavského náměstí až k radnici na Horním náměstí a upozornil na to, že veřejnosti leží na srdci historické dědictví Olomouce a že je vnímá jako příliš cenné, než aby padlo za oběť investorským zájmům. Akce se zúčastnilo podle odhadu několik set Olomoučanů. Za TOP 09 jsem se akce zúčastnil spolu s kolegyní J. Chalánkovou a K. Šiškovou, zastupitelkou Statutárního města Olomouc. Ve vystoupení jsme deklarovali, že budeme jednat s členy rady i zastupitelstva za TOP 09, aby v dalších jednáních plně respektovali stanoviska odborných organizací zabývajících se architekturou, urbanismem, památkové péče atd. Dále jsem ve svém vystoupení vyjádřil svůj osobní názor ztotožňující se s odbornou veřejností. Ten vychází z mé profese profesora v oboru krajinného inženýrství, kdy se s obdobnými problémy setkáváme i v krajině. Bývá to např. při narušování krajinného rázu, kdy se jedná o zásahy, které mnohdy nejde vrátit zpět. Stejné by to mohlo být i v případě této stavby.   

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme