Zákon o sociálním bydlení v nedohlednu

Reakce na článek MfDnes z pondělí 18. 8. 2014 ,, Na bydlení chudým dává stát miliardu měsíčně´´ ( autorka Zuzana Kubátová)

25. 8. 2014

Článek v MfDnes se věnuje velmi důležité problematice bydlení a jeho podpory.

Dovoluji si doplnit několik poznámek.

Nejvíce sledovanou položkou v oblasti dávek na podporu bydlení je nárůst tzv. doplatku na bydlení, což je dávka hmotné nouze.

V roce 2011 bylo příjemců této dávky 24,4 tisíc a vyplatilo se 850 milionů za rok. V roce 2013 to bylo již 65,1 tisíc příjemců a vyplatilo se 2 814 milionů za rok. Jaké jsou příčiny tohoto jevu?

Je jich samozřejmě více- zejména dopad krize a růst nákladů na bydlení včetně nákladů na energie a služby. Doplatek na bydlení určuje a vyplácí Úřad práce na základě individuálního posouzení situace každého žadatele. 80 % těchto dávek jde do domácností důchodců, především těch osamělých, a rodin s dětmi, event. neúplných rodin s dětmi. Asi 20 % pak k lidem na ubytovnách, mnohdy předražených. Co přinášejí nové návrhy zákonů? Především je patrná snaha ušetřit výdaje státu. To je jistě pochopitelné, ale je třeba mít vypracované řešení pro ty nejohroženější skupiny obyvatel- seniory, rodiny s dětmi. Bezdomovectvím je ohroženo až 100 000 lidí, dalších 100 000 latentně. Život na ubytovnách je pro rodiny s dětmi absolutně nevhodný. Nová vládní legislativa vyžaduje stanovení standardů ubytovacích prostor. Ve vládním návrhu čteme, že zhruba 25 000 lidí bydlení může ztratit úplně a že se neví, co s nimi bude. Tedy že se asi zase nějak zařídí.

Zodpovědný politik by takový návrh předložit nemohl. Jediným řešením je Zákon o sociálním bydlení, který koncepčně a systémově celou problematiku sociálního bydlení dokáže obsáhnout a řešit. V článku v MfDnes čteme, že obce po takovém zákonu volají. Osobně jsem jednala se zástupci Sociální komise Svazu měst a obcí. Je jasné, že bez dohody s obcemi-po zcela nešťasném zrušení okresních úřadů!!!- zákon nevznikne. Obce budou mít přesněji stanovené povinnosti a současně s povinnostmi je třeba obcím zaručit i peníze na jejich plnění.

Dnes vidíme, že některá města i menší obce se o své občany v nouzi umějí postarat a alespoň část bytů mají k dispozici. Ale jsou i taková města, kde místo péče o potřebné stavějí z daňových příjmů nesmyslné akvaparky či jiné investiční akce. Jde o zodpovědnost veřejné správy.

Výbor pro sociální politiku PSP ČR uložil svým usnesením poslankyni  Jitce Chalánkové koordinovat práci ministerstev na přípravě Zákona o sociálním bydlení. Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj začala dobře. Ale po převedení přípravy zákona pod Ministerstvo práce a sociálních věcí z vládních úřadů nikdo nereaguje. Zákon je v nedohlednu.

Výbor pro sociální politiku se v září k tomuto úkolu vrátí. Budeme se paní ministryně Marksové Tominové ptát, proč úřad odmítá spolupracovat s poslanci.

Jitka Chalánková, poslankyně PSP ČR, odborná mluvčí TOP 09 pro sociální problematiku
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme