Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany

Regionální organizace Prostějov

24. 2. 2015

Výbor Regionální organizace TOP 09 Prostějov:

Vyhlašuje nominaci na volbu Regionálního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 18.2.2015

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací: 16.3.2015

Datum konání volby na místním sněmu: 16.3.2015

Závazné podmínky nominace: členství v RO  TOP 09 Prostějov

Adresa pro příjem nominace:

poštou: Ing. Miloš Rubeš, předseda RO TOP 09 Prostějov, Kollárova 2605/9, Prostějov

elektronicky: ro-prostejov@olm.top09.cz; do předmětu zprávy napsat „Nominace – Regionální sněm“

Každý člen RO může nominovat kandidáty písemně předem, i přímo osobně na místním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace

Až 2 místopředsedové regionální organizace

Členy regionálního výboru až do maximálního počtu 15

Předseda regionální revizní komise

Až 2 členy regionální revizní komise

Až 2 náhradníky regionální revizní komise

Ing. Miloš Rubeš

Předseda RO TOP 09 Prostějov