Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany

Regionální organizace Šumperk

24. 2. 2015

Výbor regionální organizace TOP 09 Šumperk:

__________________________________________________________

Vyhlašuje nominaci na volbu nových regionálních orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: _20.2.2015_____________

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání

MV je stanoven, tedy: 15.3.2015

______________

V případě voleb do orgánů RO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným výboru své MO. Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí osobě přijímající nominace.

Datum uzávěrky příjmu nominací od výborů MO je stanoven na 10.4.2015, 20:00.

_______________

Datum konání volby na regionálním sněmu: 11.4.2015 13:00

_______________

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Adresa a osoba přijímající nominace:

___Petr Bláha , tel.603894105

email: petr.blaha@seznam.cz_______________________________________________________

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace,

2 místopředsedové regionální organizace,

další členy regionálního výboru, až do celkového počtu 15,

předseda regionální revizní komise,

2 členové regionální revizní komise,

alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme