Vyhlášení nominací pro volbu do regionálních orgánů strany

27. 11. 2014 | 00:00

Výbor Regionální organizace Olomouc vyhlašuje nominace na volbu nových regionálních orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 27. 11. 2014

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV: 21. 12. 2014

Datum uzávěrky příjmu nominací od výborů MO je stanoven na jeden týden před konáním volby, tedy: 21. 02. 2015

Datum konání volby na regionálním sněmu: 27. 02. 2015

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Adresa a osoba přijímající nominace: Isabela Pospíšilová, isatky@gmail.com

Nominace se přijímají na tyto funkce:

  • předseda regionální organizace

  • 2 místopředsedové regionální organizace

  • členové regionálního výboru, až do celkového počtu 15,

  • předseda regionální revizní komise

  • 2 členové regionální revizní komise

  • alespoň 2 náhradníci regionální revizní komise.

Vyhlášení nominací

Aleš Jakubec, předseda regionální organizace

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme