V hlavní roli polytechnické vzdělávání. Významný krajský projekt se zaměřil na jeho efektivnější podporu

12. 1. 2021

Vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a motivovat žáky základních i středních škol ke studiu těchto oborů – to byly hlavní cíle projektu Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (IKAP). Tříletá realizace byla formálně ukončena ve čtvrtek 7. ledna a zúčastnili se jí zástupci vedení kraje i partnera projektu, kterým bylo Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK). V průběhu projektu směřovalo do této oblasti školství v kraji bezmála sto miliónů korun.

„Výsledky projektu považuji za pozitivní. V zapojených školách se podařilo nejen významně finančně podpořit odborné pracovníky, kteří jsou ve školství tolik potřeba, ale také zmodernizovat celou řadu pracovišť - vybavit školní dílny, laboratoře i odborné učebny. Díky projektu došlo i ke zvýšení kvality vzdělávání a narostl také zájem o studium na technicky zaměřených školách,“ řekl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.
Projekt, který byl realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, navíc pomohl nastavit ucelený systém podpory pedagogů v digitální, čtenářské i matematické gramotnosti, a především v odborném vzdělávání - a to díky patnácti nově vytvořeným Krajským metodickým kabinetům. Další unikátní systém podpory pedagogů byl nastaven v oblasti pohybové gramotnosti prostřednictvím samostatného metodického centra aplikovaných pohybových aktivit.
„Výstupem projektu je nejen funkční a efektivní systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, ale díky úzké spolupráci středních a základních škol také výrazný posun v zájmu žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání na středních odborných školách,“ uvedl ředitel Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje Jiří Polášek.
Na úspěšný projekt navazuje kraj dalším s označením IKAPOKII. Jeho cílem opět bude zvyšování kvality vzdělávání na území regionu.

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme