Stručná a přehledná podoba nového strategického plánu

2. 10. 2018

Nový přehled strategických záměrů a plánů má Olomouc. Dokument shrnuje ve čtyřech pilířích, 23 cílech a 87 opatřeních základní směřování dalšího rozvoje města. Plán je výsledkem intenzivní spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, odborníků, a také Univerzity Palackého a samotných Olomoučanů. Ti nyní mají možnost využít i komunikační verzi plánu, která stručně popisuje podstatu jeho obsahu.

Olomouc měla původní strategický plán zpracovaný v roce 2000 a v roce 2007 jej nechala aktualizovat. „Před dvěma lety jsme ale konstatovali, že tento původní plán je už opravdu zastaralý a nemá smysl jej aktualizovat. Rozhodli jsme se proto vypracovat nový strategický plán, který by měl určovat hlavní směry rozvoje do roku 2023 a dlouhodobější vizi města v roce 2030,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Komunikační verzi strategického plánu najdou Olomoučané například v informačním centru v podloubí radnice nebo také na webových stránkách ZDE Základní vizí pro rok 2030 je Olomouc – historická perla Moravy, s podtitulem Hrdé a vzdělané město s budoucností. Následně pak nový plán představuje budoucnost Olomouce ve čtyřech základních pilířích.

Prvním je „Konkurenceschopná a kreativní Olomouc“, druhým „Olomouc – perla Evropy“, třetím „Udržitelná Olomouc“ a konečně čtvrtým pak „Olomouc – funkční centrum regionu“. V prvním pilíři jde především o zlepšování infrastruktury škol, o zvyšování kvality výuky, propojení vědy a praxe a podporu rozvojových projektů, inovací a kreativity.

Druhý pilíř zahrnuje oblasti propagace města a jeho komunikace s veřejností a potenciálními návštěvníky, rozvoj volnočasové a turistické infrastruktury a služeb ve městě, podporu cykloturistiky či využívání vodních toků a ploch a obecně využití silného potenciálu, který má Olomouc v kulturním a duchovním dědictví.

Třetí pilíř zahrnuje oblasti dopravy včetně její bezpečnosti a bezbariérovosti, kvalitu veřejných prostranství, zeleně a ovzduší, efektivní odpadové hospodářství, ale třeba i větší a systematičtější práci na vodním režimu v krajině.

Poslední pilíř je věnován otázkám dostupnosti bydlení, fungování sociálních služeb, podpory prorodinných opatření, zvyšování bezpečnosti ve městě a podobně. „Strategický plán musí být akceptovatelný bez ohledu na výměnu politické reprezentace města, proto jsme chtěli od počátku, aby vznikal v úzké spolupráci odborníků, koaličních i opozičních politiků a v neposledni řadě i samotné olomoucké veřejnosti,“ zdůraznil Aleš Jakubec.

Na tvorbě strategického plánu se podílely více než tři tisícovky Olomoučanů. V úzkém kontaktu s autory plánu bylo i čtrnáct osobností města z různých profesních oblastí. V průběhu práce na plánu se odehrávaly i veřejné besedy s občany.

Zdroj: PL

Přílohy
PDF Strategický plán.pdf (4.8 MB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme