SPOLU Olomouc: Přijemné a atraktivní město, v němž je radost žít

22. 9. 2022

Být obyvatelem Olomouce není úplně totéž jako být obyvatelem libovolného jiného města. Shodnou se na tom lídři volební koalice Spolu Olomouc. Být Olomoučanem znamená být hrdý na město, které je mimořádně krásné, má jedinečnou historii a atraktivní současnost. Markéta Záleská, Dominika Kovaříková a Štěpán Kellner ale znají i drobnosti a nedostatky, které Olomoučanům zatím ve městě chybí. A ví, jak je napravit.

Jak vidí Olomouc za další čtyři roky kandidátka na primátorku Markéta Záleská?
MZ: Jako živé, atraktivní město, ve kterém žijí spokojení lidé, o kterém se ví doma i za našimi hranicemi. V posledních letech se tady povedlo změnit k lepšímu dost věcí, včetně určitého oživení města, a přesně v tomto trendu chceme a budeme pokračovat! Jsem přesvědčená o tom, že příjemný a kvalitní veřejný prostor se zelení, kulturními akcemi i fungující dopravou je jednou ze základních podmínek k tomu, aby lidé měli své město rádi a byli spokojeni. Naše město, vstřícné a dobře spravované, vidím také jako dobrého partnera svých obyvatel.

Jak si to mám představit?
MZ: Žijeme v těžké době. Máme za sebou dva roky s pandemií, na jaře začala na Ukrajině válka, následkem toho nastalo zdražování a pak nejistota ohledně cen energií. Toto město lidem rozhodně nebude ztěžovat situaci. Dohodli jsme se proto, že pokud od voličů tu možnost dostaneme, tak po dva roky nezvýšíme ani jeden z poplatků i daň z nemovitosti a nesáhneme ani na ceny "legitek" městské hromadné dopravy, parkovné a podobně. Nebudeme zatím ani rozšiřovat zónu placeného parkování. Všechny úspory budeme naopak hledat na naší straně.

Štěpáne, dá se tento slib splnit? Ekonomická situace nebude snadná.
ŠK: Splníme ho. To co říká Markéta, my občanům garantujeme. Pořád ještě je kde šetřit. Jednak se v příštích letech rozhodně nebudeme pouštět do žádných megalomanských akcí, investovat budeme jen racionálně především do majetku města, do jeho údržby a rozvoje městské infrastruktury. Podstatné je, že snížíme provozní výdaje radnice, zefektivníme práci městských organizací a také víme, jak na to. Výrazně chceme ušetřit taky na energetické spotřebě města. Mám na mysli například zdroje veřejného osvětlení, které ušetří víc jak polovinu spotřeby energie, nebo zateplování škol, školek a dalších veřejných budov. Pokračovat chceme i v budování fotovoltaických elektráren na městských objektech. Garantujeme občanům i to, že po dvou letech všechna naše úsporná opatření veřejně vyhodnotíme a rozhodneme, jak dál.

Markétu Záleskou si už nějakou dobu spojují Olomoučané i s květinami. Jak je vnímáte vy sama?
MZ: Olomouc mívala hezké přízvisko město květin. Nějakou dobu se na to ale nedbalo a realita se pak od tradice hodně vzdálila. V roli náměstkyně jsem systematicky pracovala na tom, aby se květiny do města vrátily. V parcích i jinde každý rok přibývají záhony letniček, květinová výzdoby od kvalitních zkušených floristů krášlí v sezóně i centrum města. Nejde přitom jen o Horní náměstí, ale od letošního roku třeba také o prostor u tržnice. Touhle cestou chceme jít i nadále a dostat do veřejného prostoru květin stále víc! Zvýšili jsme také finanční podporu výstav, pořádaných Florou, a i tady dostáváme zpětnou vazbu, že je to na úrovni našich květinových výstav poznat. I v tom je ale třeba se posunovat dopředu. O tradiční rodinné stříbro se musí pečovat, a květiny k Olomouci prostě patří.

Květiny ale nejsou jedinou zelení, která Olomoučany zajímá. Dominiko, mají Olomoučané šanci, že se dočkají více stromů ve městě?
DK: Ono se to už děje. Stromů přibývá, i když to tak občas podle internetových diskuzí nevypadá. Ve městě teď vzniklo několik nových alejí, například ve Velkomoravské ulici či na Masarykově třídě, stromy přibývají na obou stranách rekonstruovaného nábřeží Moravy. Naproti vysokoškolským kolejím vznikl nový malý Park Kavaleristů. V Holickém lese bylo vysazeno skoro osmdesát vzrostlých solitérních stromů. Celkově ve městě v posledních letech přibylo 636 stromů a zhruba 7 tisíc keřů. Lidé však vidí, že stromy mizí nejen kvůli stáří nebo chorobám, ale občas i při různých rekonstrukcích. Je pravda, že ne vždy byly v místě vysazeny stromy nové. Tohle chceme napravit, s investory a správci inženýrských sítí budeme důsledně jednat o tom, že i tam, kde to zdánlivě nejde, ve skutečnosti většinou lze vysadit nové stromy. Jen si to žádá trochu sofistikovanější postup, aby mohly stromy zdravě růst a přitom neohrožovaly inženýrské sítě. Jde to a půjde to i v Olomouci. V centru i v ostatních částech města.

Veřejná zeleň mi připomíná i téma tržnice. Jak to vnímáte?

MZ: Letos se o tržnici začalo starat Výstaviště Flora Olomouc. Vyčistilo ji a podstatně vylepšilo vzhled celé lokality. Namísto starých stánků tam vznikly záhony s květinami, na druhé straně ji ohraničuje řada květinových kontejnerů. V těchto úpravách chceme pokračovat a tržnici postupně dostat do stavu, kdy bude živým, oblíbeným místem, kde se dají nakoupit nejen produkty od pěstitelů a farmářů, ale dá se tam zajít i na dobré jídlo a zajímavé kulturní aktivity.

Dominika Kovaříková zmínila, že zeleň se týká nejen centra, ale všech částí města. Štěpáne, jak vůbec vnímáte rozvoj okrajových částí Olomouce?
ŠK: Trend z poslední doby je správný, radnice začala poskytovat větší finanční prostředky přímo komisím městských částí, které pak mohou investovat do toho, co chtějí místní lidé. Jenže těch peněz zatím pořád není tolik, kolik by bylo třeba. Leckde proto přetrvávají problémy s chabou údržbou chodníků či pomalým budováním přechodů pro chodce. Někde ještě nemají dětská hřiště nebo sportoviště a místní lidé se doposud nemají kde scházet ke společenským akcím. To jsou nedostatky, které v těch částech města snižují kvalitu života, a já vnímám jako jednu z priorit napravit je. Chci, aby se rezidenti ve větší míře podíleli na rozhodování o tom, do čeho se bude v jejich ulicích a čtvrtích investovat. Více peněz si zaslouží i hybatelé místního společenského života, hasiči, sportovní kluby či zájmové spolky. Dobrý vztah k místu, kde bydlím, je podle mého názoru také jednou z podmínek kvalitního života. Kromě toho musíme do městských částí namířit mnohem více větších investic. Mám proto seznam konkrétních míst, kde mají vzniknout nové přechody pro chodce nebo kde opravíme chodníky a silnice.

V poslední době se docela často hovoří o protipovodňových opatřeních. Jak se na jejich přínos pro město dívá Dominika Kovaříková?
DK: V první řadě jde samozřejmě o ochranu lidí, jejich zdraví a života i o ochranu majetku. Víme, co příroda dokáže, a povodně mohou nastat i v době klimatických změn. Potom jde i o to, jak ta opatření vypadají, o přidanou hodnotu v podobě nových ploch pro trávení volného času, novou zeleň a podobně. O etapě II. B, která chrání centrum města, jsem se už zmínila, jsou a budou zde na obou březích stovky nových stromů. Příští rok začne IV. etapa na jihu města, a ta je připravována jako přírodě blízké opatření. Já se moc těším na to, co vznikne například v okolí dnes mrtvého ramene řeky. Ten prostor, kde dnes je pole a zanedbané území, má potenciál, aby zde vzniklo něco zajímavého a biologicky hodnotného, například ptačí park, jak jej známe i z jiných míst v Česku, například na Kozmických ptačích loukách. Je to výzva, která před námi stojí a když ji správně uchopíme, vytvoříme něco cenného jak pro člověka, tak i pro přírodu.

A co opačná strana řeky na severu města?
DK: Pokud jde o řeku Moravu u Klášterního Hradiska, Černovíra a Lazců, tam uskutečníme co nejdříve architektonickou soutěž. V jejím zadání budeme klást důraz na to, aby po dokončení protipovodňových úprav dostali Olomoučané nové prostory pro rekreaci, příjemný pobyt v přírodě, aby tu byla například plážová hřiště pro sportovní vyžití a místa pro relaxaci. Prostě aby se zde řeka stala přirozenou součástí života v Olomouci. Takhle to funguje v řadě evropských metropolí na západ od nás a my v Olomouci si to zasloužíme také.

Na závěr se zeptám, jaké to je kandidovat v koalici?
MZ: My se dobře známe, naši členové v zastupitelstvu i dříve obvykle hlasovali u důležitých témat jednotně, na to podstatné máme shodné nebo velmi blízké názory. Po této stránce je to tedy logická synergie. Lidsky to funguje také, vyzkoušeli jsme si to i při našich předvolebních cestách za občany. Chodili jsme obvykle v zastoupení všech tří stran a při rozhovorech s Olomoučany bylo patrné, že máme velmi blízké a rozumné postoje. Tenhle tým může spolupracovat skvěle a dát Olomouci hodně nové energie.
ŠK: Mohu potvrdit, že nás spojuje jak pohled na problémy kolem nás a jejich řešení, tak i docela obyčejná lidská blízkost a schopnost vzájemné komunikace. Komunální politika má být dobrou službou obyvatelům města. My Olomouc opravdu milujeme a chceme jí vrátit aspoň část toho, co každému z nás během života dala.
DK: S tím zcela souhlasím a jsem přesvědčena, že spolu našemu městu pomůžeme.

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Spolu-Olomouc-Prijemne-a-atraktivni-mesto-v-nemz-je-radost-zit-34622?fbclid=IwAR3Pg_Q9vGH6lazoHM7WPRCPP9-pLYlv5vm3Vbw2WNDNR2QCY7hVocIh-ug

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme