Šarapatka: Na krajském úřadě může docházet ke konfliktu zájmů

7. 3. 2016

Na posledním jednání zastupitelstva Olomouckého kraje čekalo nejen na zastupitele TOP 09 nemilé překvapení. Na poslední chvíli dostali materiál, ve kterém se dozvěděli o plánovaných organizačních změnách na krajském úřadě. Tyto změny se týkají zrušení odboru kultury a památkové péče.  Památková péče by měla přejít pod oddělení stavebního řádu a kultura pod odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Pod zdánlivě nedůležitým přesunem se může skrývat velký problém.

Zastupitelé za TOP 09 vznesli připomínky k tomuto kroku ředitelky krajského úřadu Lucie Štěpánkové, který vzala na vědomí Rada OK. „Zajímá nás památková péče, a to zda nedojde ke konfliktu zájmů v souvislosti se stavebními rozhodnutími,“ uvádí předseda klubu zastupitelů Bořivoj Šarapatka.  „Památková péče spojená se stavebním řádem, to je průšvih první třídy,“ dodává zastupitel TOP 09 Adolf Jílek. „Tyto dvě části jdou velmi často proti sobě. Jestliže v odvolacím řízení budou mít tato dvě oddělení jednoho nadřízeného, tak přeci nemůžete zaručit nestranné rozhodování, a to je daleko větší problém, než cokoliv jiného,“ uvádí dále k nastalé situaci Jílek.

Také odborníci potvrzují, že spojení památkové péče a stavebního odboru je spojování velmi nesourodých agend, které skutečně jdou mnohdy proti sobě. „Stavařina“ není totéž co památková péče a rozhodování v památkové péči je naprosto odlišné s rozhodováním podle stavebního řádu.

„Zároveň ale také zůstává nadále k diskusi zrušení samotného odboru kultury. Kultura je přeci pro Olomoucký kraj velmi významná, a to i z hlediska potenciálu pro cestovní ruch a pro prezentaci našeho kraje. Domníváme se proto, že tento odbor by si zasloužil zachovat s celou jeho agendou, která tyto zmíněná aktivity zajišťuje,“ uzavírá Šarapatka.

Irena Šnajdrová, krajská manažerka 

Štítky