Rychlost v Jeseníku budou měřit také strážníci

2. 2. 2022

JESENÍK – Obyvatelé města si stěžují, že řidiči ignorují dodržování rychlosti v zónách se sníženou rychlostí. Proto budou strážníci Městské policie Jeseník na vybraných komunikacích měřit rychlost projíždějících aut. Předpokládá se, že měření začne v květnu 2022.

Strážníci Městské policie Jeseník v rámci dohledu nad bezpečnosti a plynulostí silničního provozu ve městě budou také měřit rychlost, a to na několika vytipovaných komunikacích na území města. Obyvatelé města si totiž stále častěji snižují na to, že řidiči i v zónách se sníženou rychlostí ignorují rychlostní limity. Hlídka strážníků s radarem se bude pravidelně objevovat například na Dukelské či Šumperské ulici. Dlouhá rovina tam mnoho řidičů svádí k tomu, aby šlápli na plyn trochu více, než je zde povoleno. „Bohužel, tyto komunikace patří k nebezpečným úsekům a došlo tam již k řadě závažných situací. Lidé se na nás opakovaně obrací, abychom zde začali s měřením rychlosti, neboť řada řidičů si plete výše uvedené místní komunikace se závodní dráhou,“ uvedl ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

„Cílem měření je zvýšení bezpečí občanů. Očekáváme, že dojde ke zklidnění dopravy ve městě, a to zejména v blízkosti přechodů pro chodce, škol a školek a míst s vysokou frekvencí pohybu chodců, především dětí,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. „Místa, na kterých budeme v průběhu roku měřit, byla schválena Policií České republiky,“ dodal ředitel městské policie.
Finanční prostředky na zakoupení laserového měřiče rychlosti vyhradili zastupitelé města na svém prosincovém zasedání. Radar by měl být pořízen počátkem roku, po zaškolení obsluhy se předpokládá, že měření začne v květnu 2022.

https://www.novinykraje.cz/blog/2022/02/02/rychlost-v-jeseniku-budou-merit-take-straznici/

Štítky