Opozici se nelíbí změny na hejtmanství

17. 3. 2016

Části opozice v krajském zastupitelstvu se nelíbí chystané organizační změny na olomouckém hejtmanství, jejichž smyslem je mj. sloučení malých oddělení pod jeden stupeň řízení. Na některých totiž dosud působí jen dva lidé. 

Organizační změna má na hejtmanství platit od 1. dubna. Počet pracovních míst se v jejím důsledku nezmění. „Dojde ke kvalifikační změně pracovních míst podle potřeby úřadu a agendy s tím související,“ řekla Právu mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová. V rámci změn se podle ní například pracovní náplň odboru kultury sloučí se související agendou na odboru strategického rozvoje a odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Počítá se přitom s tím, že například památková péče bude spojena s agendou stavebního řádu. 
To nelibě nesou například krajští zastupitelé TOP 09. Tvrdí, že kvůli tomu může u stavebních rozhodnutí docházet ke konfliktu zájmů. Podle vedení krajského úřadu však tyto obavy nejsou namístě. 
„Památková péče spojená se stavebním řádem, to je průšvih první třídy. Tyto dvě části jdou velmi často proti sobě. Jestliže v odvolacím řízení budou mít tato dvě oddělení jednoho nadřízeného, tak přece nemůžete zaručit nestranné rozhodování, a to je daleko větší problém než cokoliv jiného,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Adolf Jílek. 
Podle Navrátilové však konflikt zájmů nehrozí. „Na oddělení stavebního řádu a památkové péče nastane pouze kumulace veřejných zájmů. Tomu je tak ostatně i dnes, kdy je jedním veřejným zájmem územní plánování a jiným stavební řád,“ sdělila Právu. 
Na oddělení stavebního řádu a památkové péče bude podle ní od začátku nastaven systém podepisování tak, aby vedoucí oddělení nepodepisovala žádná podkladová stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření, která by následně byla podkladem pro rozhodování obecného stavebního úřadu nebo pro rozhodování oddělení jakožto odvolacího správního orgánu. 
„Tím pádem nedojde k situaci, že by vedoucí oddělení byla v případném odvolacím nebo přezkumném řízení vyloučena pro podjatost,“ dodala Navrátilová. „Zároveň ale také zůstává k diskusi zrušení samotného odboru kultury. Kultura je přece pro Olomoucký kraj velmi významná, a to i z hlediska potenciálu pro cestovní ruch a pro prezentaci našeho kraje. Domníváme se proto, že tento odbor by si zasloužil zachovat s celou svou agendou, která tyto zmíněné aktivity zajišťuje,“ poznamenal předseda klubu zastupitelů TOP 09 Bořivoj Šarapatka. 
Faktem však je, že obdobný model organizace krajského úřadu již funguje ve většině krajů v ČR a podle všeho se osvědčil. 

Zdroj: Právo Datum vydání:12.3.2016 Rubrika / pořad: Střední a východní MoravaStrana / zpráva12 Autor:Miloslav Hradil

Štítky